Soutěž Rozkvetlé město

Město České Budějovice podporuje snahy občanů o zkrášlování městského prostředí. Uspořádáním soutěže „Rozkvetlé město“ tak motivačně reaguje na rozšíření myšlenky každoročního květinového klání svých občanů. Do soutěže se od 16. května do 31. srpna 2022 může přihlásit každý, komu není lhostejné vzezření svého okna, balkónu či záhonu a rád pečuje o okrasné rostliny. Každý, kdo má takovou zálibu či zájem má příležitost spojit svůj koníček, se může přihlásit do soutěže Rozkvetlé město vyhrát zajímavé finanční částky. Podmínkou je, aby květinová výzdoba byla na adrese nacházející se v katastru města České Budějovice.

Jak se přihlásit do soutěže?

Do soutěže se mohou přihlásit jak pěstitelé pěstující květiny na soukromém pozemku, tak i na pozemku ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Účastník se může zapojit do soutěže tak, že na e-mailovou adresu rozkvetlemesto@c-budejovice.cz odešle soutěžní fotografii vlastní kvetoucí květinové výsadby. Dále v emailu uvede adresu, na které se nachází květinová výsadba a kontakty v podobě jména, příjmení a telefonního čísla. Další možností zapojení do soutěže je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a fotografií květinové výzdoby na podatelně Magistrátu města České Budějovice. Předtištěná přihláška je k dispozici na městském informačním centru. Soutěžící si přihlášku může stáhnout a vytisknout, odkaz naleznete dolní části této stránky. Následně ustanovená komise vyhodnotí ty nejzdařilejší výzdoby ve městě vybere pořadí vítězů v jednotlivých kategoriích. Ty jsou rozděleny na rozkvetlé okno a volnou kategorii zahrnující předzahrádky domů, květinové záhony a ostatní kreativní květinovou výsadbu.

O jaké částky soutěžíme?

Podle soutěžní kategorie jsou výhry následující:

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
Rozkvetlé okno 10 000 Kč 7 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč
Volná kategorie 10 000 Kč 7 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč

Další podmínky

Květinová výzdoba přihlášená do soutěže musí být viditelná z veřejně přístupného místa. V případě, že na soutěžní fotografii bude zachyceno více květinových výsadeb, je nutno vhodně označit květinovou výsadbu, která má být v soutěži hodnocena. Odesláním přihlášky účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených v přihlášce. Soutěž probíhá na území statutárního města České Budějovice.

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 15. 8. 2022.