Stanovy vyznamenání primátora

MEDAILE ZA STATEČNOST

Medaile Za statečnostČlánek 1

Medaili Za statečnost uděluje primátor města osobám, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot.

Článek 2 

Při udělení medaile se zároveň s ní odevzdá vyznamenanému číslovaná listina.

Článek 3 

Medaile Za statečnost má průměr 33 mm a je ražena ze stříbra.
Na aversové straně je motiv Samsona bojujícího se lvem, symbolizující statečnost a obětavost, a nápis Za statečnost.
Na reversové straně je městský znak a nápis České Budějovice.
Medaile se nosí na 38 mm široké náprsní průvlečné stuze, červeno-žluto-červené rozdělené o šířce pruhů 14 mm - 10 mm - 14 mm.
Stužka má rozměr 38x10 mm, průvlečná stužka do klopové dírky je široká 8 mm.

Článek 4 

Medaile „in natura“ nebo stužka se nosí na levé straně hrudi.
Při slavnostních příležitostech se medaile nosí „in natura“.
Na občanském oděvu se může nosit úzká průvlečná stužka v klopové dírce, na uniformě stužka o rozměrech 38x10 mm.

Článek 5 

Věci medaile Za statečnost spravuje Kancelář primátora města.

=======================

MEDAILE ZA ZÁSLUHY

Medaile Za zásluhyČlánek 1 

Medaili Za zásluhy uděluje primátor města osobám, které se zasloužily o České Budějovice v oblasti hospodářství, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství.

Článek 2 

Při udělení medaile se zároveň s ní odevzdá vyznamenanému číslovaná listina.

Článek 3 

Medaile Za zásluhy má průměr 33 mm a je ražena z obecného kovu EUROGOLD.
Na aversové straně jsou abstraktní motivy symbolizující město České Budějovice jako centrum jižních Čech (vyjádření pohybu vzduchu, vody v kontextu s přírodními motivy) a nápis Za zásluhy.
Na reversové straně je městský znak a nápis České Budějovice.
Medaile se nosí na 38 mm široké náprsní průvlečné stuze, jejíž levá polovina (při pohledu na nositele) je žlutá a pravá polovina je červenožlutá, rozdělená na 5 proužků o šířce 3,8 mm (červený-žlutý-červený-žlutý-červený). 
Stužka má rozměr 38x10 mm, průvlečná stužka do klopové dírky je široká 8 mm.

Článek 4 

Medaile „in natura“ nebo stužka se nosí na levé straně hrudi.
Při slavnostních příležitostech se medaile nosí „in natura“.
Na občanském oděvu se může nosit úzká průvlečná stužka v klopové dírce, na uniformě stužka o rozměrech 38x10 mm.

Článek 5 

Věci medaile Za zásluhy spravuje Kancelář primátora města.