Stavební úpravy odlehčovací komory č. 25 - Vrchlického nábřeží

Popis akce

Stávající odlehčovací komoru je potřeba dořešit s ohledem na protipovodňová opatření – automatické zamezení nátoku povodňových průtoků do veřejné kanalizační sítě města při snížení závislosti na ruční manipulaci při průchodu povodňových průtoků, přičemž vedlejším, ovšem významným zlepšením tohoto řešení, je výrazné omezení zápachu do okolní zástavby z odlehčovací komory.

Jedná se o stavební úpravy tří odlehčovacích potrubí DN 1200 na odlehčovací komoře č. 25 – odlehčovací komora Vrchlického nábřeží v Českých Budějovicích spočívající v osazení tří zpětných vsuvných klapek s pružnou membránou ve tvaru kužele, do potrubí DN 1200 s funkcí protizáplavovou a zároveň protizápachovou.

Cíl opatření

  • zařízení bude fungovat automaticky (otevírání/zavírání), ochrana bude okamžitá, a to bez nutnosti lidských zásahů při zvýšení průtoku vody v řece, bez potřeby napojení na NN
  • bude zabráněno zpětnému průniku kapalin, plynu, zápachů
  • bude zajištěna těsnost proti zpětnému proudění

Předpoklad zahájení prací

04/2020

Předpoklad dokončení prací

05/2020

Zhotovitel

ATER s.r.o.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 17. 6. 2020.