Stavební úpravy vodovodních řadů České Budějovice – lokalita Pohůrecká a Teplárna

Popis akce

Jedná se o realizaci dílčích oprav v lokalitě Pohůrecká a Teplárna zahrnujících převážně výměnu a doplnění tvarovek, šoupat a hydrantů a částečně i výměnu propojovacích kusů potrubí, v místech, kde se na páteřní řad napojují odbočné řady včetně veškerých souvisejících stavebních prací.

Zahájení prací

02/2020

Dokončení prací

05/2020

Zhotovitel

PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 29. 6. 2020.