Svoz odpadu od prahu domu

Projekt sběru, resp. odvozu, papíru a plastů od prahu domu byl pilotně vyzkoušen v lokalitě Mladé. Následovala lokalita Nové Hodějovice, která byla rovněž vybrána jako další vhodné místo pro rozšíření svozu uvedeného odpadu. Hlavním smyslem projektu je usnadnění třídění odpadů a minimalizace docházkové vzdálenosti ke kontejnerům na třídění odpad. V současnosti probíhá svoz ještě v dalších lokalitách, jako jsou Zavadilka, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště a část Suchého Vrbného, kde se počítá rozšiřováním služby. Svoz je bezplatný a zapojení do projektu dobrovolné. Zájemci jsou zdarma vybaveni dvěmi 120 litrovými nádobami - modrou na papír a žlutou na plasty. Pro další informace o projektu lze volat na tel. číslo 387 004 602.  

Harmonogram svozu odpadových nádob od prahu domu:

  • Papír (1x měsíčně) - poslední čtvrtek v měsíci mezi 6:00 a 22:00 hod.
  • Plasty (1x za 14 dní) - vždy v pondělí lichého týdne mezi 6:00 a 22:00 hod.  

Mimo svozový den je nutno odstavit nádoby mimo chodník nebo veřejné prostranství.