Údržba zeleně

Údržba travnatých ploch na území města České Budějovice má svá pravidla a specifika. Není to jen o tom, kdy začít sekat a na jakou výšku. Vždy se přihlíží k meteorologickým předpovědím. Někdy se ani podle plánu nevyjede, jindy se musí přestat sekat úplně.

Na většině travnatých ploch ve městě probíhá jeden jarní úklid listí, pět travních sečí a dva podzimní úklidy listí. Dětské herní plácky, plochy vystavené zvýšenému pohybu osob, mateřské a základní školy spadají do intenzivnějšího režimu s deseti travními sečemi.

Tam kde to lze, se provádí tzv. mozaikové sekání trávy. Jedná se o celoevropský trend, kterým se město České Budějovice řídí již několik let. Cílem tohoto přístupu k managementu travních ploch je zpříjemnění pobytu ve městě a pomoc přírodě v městské krajině. Jde o méně intenzivní způsob péče o trávníky, při kterém se záměrně nechávají na vhodných místech krátkodobě nesečené plochy, aby v nich mohly vykvést byliny.

Nejde však jen o estetický dojem z barevných květů. Vyšší a rozkvetlé trávníky plní ve městě řadu důležitých funkcí. V době letních veder zmírňují městské klima, brání nadměrnému vysoušení půdy, zachycují prach a v neposlední řadě poskytují prostředí pro mnoho živočišných druhů. Probíhající entomologický průzkum jednoznačně potvrzuje, že včely, čmeláci, motýli či brouci osidlují takové plochy velice rychle. Krom toho se na některých lokalitách daří vykvést i několika vzácnějším či ohroženým druhům bylin. I taková změna péče o městské trávníky může být jednou z cest, jak přispět ke zmírnění dopadů současných globálních problémů, jako jsou klimatická změna nebo ztráta biodiverzity.

S mozaikovou sečí se lze setkat například na sídlištích Máj, Vltava, Šumava, kolem budějovického Výstaviště nebo u Velkého jezu.