Úplata za vzdělávání v mateřské škole

Vzdělání v mateřské škole probíhá za úplatu. Výši úplaty stanovuje příslušná mateřská škola.

Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole je pouze v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Omezení neplatí pro děti se zdravotním postižením.

Na žádost zákonného zástupce může ředitel školy snížit nebo prominout úplatu, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním nebo zdravotním postižením nebo dětí v pěstounské péči. Ředitel školy postupuje podle vnitřní směrnice o úplatě za vzdělávání.

Formuláře

Formuláře k žádosti o osvobození od úplaty lze získat na konkrétní škole.
 
 

Přehled mateřských škol zřizovaných městem včetně kontaktů

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 26. 6. 2020.