Upozornění na výskyt ptačí chřipky a povinnost chovatelů nahlásit chovy

Na území města České Budějovice se vyskytla vysoce nakažlivá ptačí chřipka, která je přenosná na člověka. Chovatelé drůbeže a ptactva jsou povinni řídit se nařízením Státní veterinární správy vydaném k zamezení šíření nebezpečné nákazy. To je vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno na webových stránkách města České Budějovice společně s mapou dotčeného území, informačním letákem pro chovatele a sčítacím listem drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu.