Územní komise

 

Rada města dne 4. 3. 2015 svým usnesením zřídila za účelem získávání místních znalostí pro své rozhodování územní komisi (ÚK RM), plně analogickou ostatním komisím rady. Bude mít sedm členů, kteří budou zastupovat sedm lokalit, na které je město pro tento účel členěno:

1 Vnitřní město – jádro včetně přilehlých částí města

2 Čtyři Dvory, Litvínovické předměstí, Máj, Švábův Hrádek, Zavadilka, Haklovy Dvory

3 Linecká čtvrť – část, Vídeňská čtvrť – část, Krumlovské předměstí, Rožnov

4 Suché Vrbné, Mladé, Nové Hodějovice

5 Vltava, Vrbenské rybníky bez Zavadilky

6 Kaliště, Třebotovice

7 Brněnské předměstí, Nemanice, Kněžské Dvory, Nové Vráto

Je vydána mapka (v příloze), která hranice mezi jednotlivými lokalitami vymezuje.

Každý člen ÚK RM České Budějovice zastupuje jednu z výše uvedených sedmi územních částí města České Budějovice. Členem ÚK RM České Budějovice může být výhradně občan, jehož svéprávnost nebyla omezena k právním úkonům a nebyl odsouzen pro úmyslný trestný čin a který vlastní nemovitost v územní části města České Budějovice, kterou zastupuje, nebo k ní prokazuje jiný vztah. Pokud člen ÚK RM České Budějovice v územní části města, kterou zastupuje, vytvoří skupinu občanů, se kterou se bude pravidelně setkávat, město k tomu zajistí vhodné podmínky. Výsledky ze schůzí či jiných aktivit skupin budou přenášeny do ÚK RM prostřednictvím příslušného člena komise, který danou oblast v ÚK RM zastupuje.

Radnice vyzývá občany města České Budějovice, kteří mají zájem o spolupráci s územní komisí, aby se do 31. 3. 2015 přihlásili pracovníkům kanceláře primátora města (e-mailové spojení LitvanovaM@c-budejovice.cz) buďto sami, nebo prostřednictvím politických klubů. Chtějí-li se stát přímo členy územní komise, je třeba, aby kromě splnění výše uvedených podmínek uvedli své bydliště, jaký mají vztah k lokalitě, kterou by chtěli zastupovat (např. vlastnictví nemovitostí), jaké priority považují pro svou lokalitu za důležité v politice města, další informace o motivaci k práci člena ÚK RM a o svém osobním profesním a zájmovém zaměření. Rada města poté ze zájemců vybere a jmenuje členy ÚK RM.