Komise rady města

Komise rady města nejen připravují podklady a doporučení pro rozhodnutí radních, ale mohou iniciativně přicházet s vlastními návrhy. Některé jsou určeny pro rozdělování finančních příspěvků v rámci dotačního systému města. Přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování komisí, formy kontroly plnění jejich usnesení a zajišťování úkolů upravuje Jednací řád komisí Rady města České Budějovice.

Složení dopravní komise a zápisy z jednání.

Složení bytové komise.

Složení komise pro cestovní ruch a zápisy z jednání.

Složení kulturní komise a zápisy z jednání.

Složení územní komise a zápisy z jednání.

Složení školské komise a zápisy z jednání.

Složení komise pro rozvoj metropolitní oblasti a zápisy z jednání.

Složení sportovní komise a zápisy z jednání.

Složení sociální komise a zápisy z jednání.

Složení památkové komise a zápisy z jednání.

Složení komise pro životní prostředí a zápisy z jednání.