ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Územní plán města České Budějovice byl Zastupitelstvem města České Budějovice schválen dne 23. 3. 2000 usnesením č. 39/2000. Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu města České Budějovice č. 4/2000 nabyla účinnosti 15.6.2000.

  • Úplná dokumentace ke stažení je dostupná zde

 

Úplné znění územního plánu města České Budějovice

Dokumentace úplného znění územního plánu města České Budějovice, s právní účinností od 24. 10. 2019, je zde zveřejněna k nahlížení veřejnosti, tak jak pořizovateli ukládá § 165 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Níže uvedená dokumentace úplného znění zahrnuje všechny dříve vydané změny územního plánu města České Budějovice s tím, že poslední vydanou změnou byla změna č.83, která nabyla účinnost dne 24. 10. 2019.

  • Úplná dokumentace ke stažení je dostupná zde

 

Změny územního plánu města České Budějovice

Při pořizování změn územního plánu města České Budějovice se postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon) a vyhl.č. 500/2006 a 501/2006 v platném znění.

PŘEHLEDNÝ TABULKOVÝ VÝČETzde 

PŘEHLEDNÉ GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ - Přehledná hranice změn (vyjma změn č. 10, 17, 72, pro svůj velký rozsah)

                                                         Přehledná hranice změny č. 10

                                                         Přehledná hranice změny č. 17

                                                         Přehledná hranice změny č. 72

 

Název změny

Dokumentace ke stažení

Změna č. 1 ÚPnM v části makrobloku č. 2.1.6.008. (lokalita č. 2.1.6. U Dobrovodského potoka) v k. ú.  České Budějovice 5 

zde

Změna č. 2 ÚPnM v části makrobloku č. 2.4.2.020. (lokalita č. 2.4.2. Suchomelská) v k. ú.  České Budějovice 3  zde

Změna č. 3 ÚPnM v části makrobloku č. 3.3.2.036. (lokalita č. 3.3.2. Nemanice-obec) v k. ú. České Budějovice 3 

zde

Změna č. 4 ÚPnM v makrobloku č. 2.3.3.022.(lokalita č. 2.3.3. Pekárenská) v k. ú. České Budějovice 4 

zde

Změna č. 5 ÚPnM v makrobloku č. 4.0.2.004.(lokalita č. 4.0.2. Třebotovice) v k.ú. Třebotovice 

zde

Změna č. 6 ÚPnM v makrobloku č. 3.1.2.022. (lokalita č. 3.1.2. Nové Hodějovice-obec) v k. ú. České Budějovice 6 

zde

Změna č. 7 ÚPnM v lokalitě č. 3.5.4. Stará cesta v k. ú. České Vrbné a v lokalitě 3.5.1. Sídliště Vltava v k. ú. České Budějovice 2

zde

Změna č. 8 ÚPnM v lokalitě č. 1.5.2. U Matice školské v k. ú. České Budějovice 7 a v lokalitě č. 3.7.2. U Branišovské silnice v k. ú. České Budějovice 2 

zde

Změna č. 9 ÚPnM v lokalitě 2.4.1. Zahrádky, 1.3.3. U Pekárenské a 3.4.1. U Kněžských Dvorů v k. ú. České Budějovice 3 

zde

Změna č. 10 ÚPnM ve vazbě na dopad povodní v srpnu 2002 

zde

Změna č. 11 ÚPnM v lokalitě 3.6.2. Zavadilka (makroblok 3.6.2.015.) v k. ú. Haklovy Dvory 

zde

Změna č. 12 ÚPnM v lokalitě 2.1.6. U Dobrovodského potoka v k. ú. České Budějovice 5 

zde

Změna č. 13 ÚPnM v lokalitě 2.5.5. Univerzita v k. ú.  České Budějovice 2

zde

Změna č. 14 ÚPnM v lokalitě 1.1.2. Sokolský ostrov v k. ú. České Budějovice 1

zde

Změna č. 15 ÚPnM v lokalitě 2.1.3. U Rybníčku v k. ú.  České Budějovice 5

zde

Změna č. 16 ÚPnM v lokalitě 2.5.4. Na Sádkách v k. ú. České Budějovice 2

zde

Změna č. 17 ÚPnM dle schválené Územní energetické koncepce statutárního města České Budějovice

zde

Změna č. 18 ÚPnM v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských rybníků v k. ú.  České Budějovice 2 

zde

Změna č. 19 ÚPnM v lokalitě 2.8.1. Mladé – Červený Dvůr v  k. ú. České Budějovice 6

zde

Změna č. 20 ÚPnM v lokalitě 2.7.2. U Litvínovské silnice v k. ú. České Budějovice 2

zde

Změna č. 21 ÚPnM v lokalitě 2.7.1.Stromovka v k. ú. České Budějovice 2
 
zde

Změna č. 22 ÚPnM v lokalitě 3.5.2. Hvízdal v k. ú. České Vrbné

zde

Změna č. 23 ÚPnM v lokalitě 1.3.2. Za poliklinikou v k. ú. České Budějovice 3

zde

Změna č. 24 ÚPnM v lokalitě 2.7.1. Stromovka III v k. ú. České Budějovice 2

zde

Změna č. 25 ÚPnM v lokalitě 3.5.1. Sídliště Vltava v k. ú. České Budějovice 2 a v lokalitě 3.5.4. Stará cesta v k.ú. České Vrbné

zde

Změna č. 26 ÚPnM v lokalitě Zavadilka II v k. ú. Haklovy Dvory

zde

Změna č. 27 ÚPnM v 3.1.3. Za potokem v k. ú. České Budějovice 6

zde

Změna č. 28 ÚPnM v lokalitě 2.1.8. Nádraží v k. ú. České Budějovice 6

zde

Změna č. 29 ÚPnM v lokalitě 4.0.3. Kaliště v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic

zde

Změna č. 30 ÚPnM v lokalitě 2.2.3. Nové Vráto v k. ú. České Budějovice 4

zde

Změna č. 31 ÚPnM v lokalitě 4.0.1. Haklovy Dvory v k .ú. Haklovy Dvory

zde

Změna č. 32 ÚPnM v lokalitě 3.4.3. Suchomel v k. ú. České Budějovice 3

zde

Změna č. 33 ÚPnM v lokalitě 2.1.8. Nádraží II v k. ú. České Budějovice 6

zde

Změna č. 34 ÚPnM v lokalitě 2.2.1. U křížku v k. ú. České Budějovice 4

zde

Změna č. 35 ÚPnM v lokalitě 2.8.3. U Špačků v k. ú. České Budějovice 6

zde

Změna č. 36 ÚPnM v lokalitě 4.0.2. Třebotovice v k. ú. Třebotovice

zde

Změna č. 37 ÚPnM v lokalitách 2.1.3. U Rybníčku a 2.1.8. Nádraží v k. ú. České Budějovice 5, 6

zde

Změna č. 38 ÚPnM v lokalitě 2.1.1. Suché Vrbné v k. ú. České Budějovice 5

zde

Změna č. 39 ÚPnM ve vazbě na dálnici D3 v k. ú. České Budějovice 4, 5, 6

zde

Změna č. 40 ÚPnM v lokalitách 1.4.3. U Voříškova Dvora a 3.4.5. Za Voříškovým Dvorem v k. ú. České Budějovice 3

zde

Změna č. 41 ÚPnM v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských rybníků II v k. ú. České Budějovice 2

zde

Změna č. 42 ÚPnM v lokalitě 1.1.2. Sokolský ostrov v k. ú. České Budějovice 1

zde

Změna č. 43 ÚPnM v lokalitě 2.1.6. U Dobrovodského potoka II v k. ú. České Budějovice 5

zde

Změna č. 44 ÚPnM v lokalitě 3.9.3. Rožnov - jih v k. ú. České Budějovice 2

zde

Změna č. 45 ÚPnM v lokalitě 2.5.4. Na Sádkách II v k ú. České Budějovice 2

zde

Změna č. 46 ÚPnM v lokalitě 4.0.1. Haklovy Dvory II v k.ú. Haklovy Dvory

zde

Změna č. 47 ÚPnM v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice v k. ú. České Budějovice 2

zde

Změna č. 48 ÚPnM v lokalitách 2.3.1. Husova kolonie zahrádky a 2.3.3. Pekárenská v k. ú. České Budějovice 4

zde

Změna č. 49 ÚPnM v lokalitě 1.5.1. Hardtmuthova v k. ú. České Budějovice 7

zde

Změna č. 51 ÚPnM v lokalitě 1.4.2. U Požární zbrojnice v k.ú. České Budějovice 3

zde

Změna č. 52 ÚPnM v lokalitě 3.2.1. Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 4

zde

Změna č. 53 ÚPnM v lokalitě 2.1.4. V Hluboké cestě v k. ú. České Budějovice 5

zde

Změna č. 54 ÚPnM v lokalitě 3.5.2. Hvízdal II v k. ú. České Vrbné

zde

Změna č. 55 ÚPnM v lokalitě Suché Vrbné – průmyslový obvod II v k. ú. České Budějovice 5 

zde

Změna č. 56 ÚPnM v lokalitě Suché Vrbné – průmyslový obvod  v k. ú. České Budějovice 5

zde

Změna č. 57 ÚPnM ve vazbě na podjezd pod železnicí v trase Mánesova – Dobrovodská, k. ú. České Budějovice 5, 6 

zde

Změna č. 58 ÚPnM v lokalitě Kasárenská v k. ú. České Budějovice 6 

zde

Změna č. 59 ÚPnM v lokalitách Vrbenská a Suché Vrbné – průmyslový obvod v k. ú. České Budějovice 4 a 5 

zde

Změna č. 60 ÚPnM v lokalitě U Švába v k. ú. České Budějovice 6 

zde

Změna č. 61 ÚPnM v lokalitě Univerzita II v k. ú. České Budějovice 2 

zde

Změna č. 62 ÚPnM v lokalitě Sídliště Vltava II v k. ú. České Budějovice 2 

zde

Změna č. 63 ÚPnM v lokalitě Stromovka v k. ú. České Budějovice 3

zde

Změna č. 64 ÚPnM v lokalitě Haklovy Dvory v k. ú. Haklovy Dvory

zde

Změna č. 65 ÚPnM v lokalitě Za Potokem II v k. ú. České Budějovice 6 

zde

Změna č. 66 ÚPnM v lokalitě Suchomel II v k. ú. České Budějovice 3 

zde

Změna č. 67 ÚPnM v lokalitě Za Otýlií II v k. ú. České Budějovice 2

zde

Změna č. 68 ÚPnM v v lokalitě Haklovy Dvory IV v k. ú. Haklovy Dvory

zde

Změna č. 69 ÚPnM ve vazbě na severní spojku, k. ú. České Budějovice 2, 3, 4 a České Vrbné

zde

Změna č. 70 ÚPnM v lokalitě Hardtmuthova II v k. ú. České Budějovice 7

zde

Změna č. 71 ÚPnM v lokalitě Třebotovice II v k. ú. Třebotovice

zde

Změna č. 72 ÚPnM ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje

zde

Změna č. 73 ÚPnM v lokalitě U Vávrovských rybníků III v k. ú. České Budějovice 2

zde

Změna č. 75 ÚPnM v lokalitě Loděnice v k. ú. České Budějovice 2

zde

Změna č. 76 ÚPnM v lokalitě Rožnov – Za Tratí v k. ú. České Budějovice 7

zde

Změna č. 80 ÚPnM v lokalitě Kasárenská v k. ú. České Budějovice 6

zde

Změna č. 81 ÚPnM v lokalitě U Dobrovodského III v k. ú. České Budějovice 5

zde

Změna č. 82 ÚPnM v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod III v k. ú. České Budějovice 5

zde

Změna č. 83 ÚPnM v U Nemocnice v k. ú. České Budějovice 7

zde
Stránka byla upravena uživatelem Jiří Chlebana, 10. 3. 2020.