Územní studie města České Budějovice

Název

obec

k. ú.

registrační list

k nahlédnutí

Aktualizace č. 1 územní studie "Analýza naplněnosti zastavitelných ploch určených v územním plánu města České Budějovice pro různé formy bydlení, část návrh nových stavitelných ploch" 

ČB

celé ČB

RL

zde

Analýza naplněnosti zastavitelných ploch určených v územním plánu města České Budějovice pro různé formy bydlení 

ČB

celé ČB

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Centrální prostor sídliště Šumava – Č. Budějovice“  

ČB

ČB 2

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Vltavapark“  

ČB

ČB 2

RL

zde

Urbanistická studie pořízená České Budějovice „Výstaviště - sever III“ 

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní plán zóny České Budějovice „Máj – jih“ (ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 ze dne 31. 5. 2007)  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie „Výstaviště - jih” 

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie „Výstaviště - sever” 

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie České Budějovice „Sídliště Vltava - sever“ 

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie České Budějovice „Stromovka - jih“ 

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie České Budějovice „Univerzita - kampus“ 

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Areál motel Dlouhá louka“  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Čtyři Dvory – Husova ulice x Karla Šafáře“  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Čtyři Dvory - Husova ulice“  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „U Hada“  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „U Výstaviště – Čajkovského II“  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice "ZA AKADEMIÍ" - ve znění změn č. 1 a č. 2 

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „E. Rošického“  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Levý břeh – Vltava – pro část makrobloků 3.5.1.014., 3.5.1.015., 3.5.1.031., 3.5.1.032., 3.5.1.044., 3.5.1.045., 3.5.1.046., 3.5.1.047.“ – změna č. 1 

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Levý břeh – Vltava – pro část makrobloků 3.5.1.014., 3.5.1.015., 3.5.1.031., 3.5.1.032., 3.5.1.044., 3.5.1.045., 3.5.1.046., 3.5.1.047.“ – změna č. 2 

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Levý břeh – Vltava – pro část makrobloků 3.5.1.014., 3.5.1.015., 3.5.1.031., 3.5.1.032., 3.5.1.044., 3.5.1.045., 3.5.1.046., 3.5.1.047.“  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Lokalita 3.6.1. U Vávrovských rybníků v sousedství Husovy ulice a ulice U Hvízdala“  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Máj – jih“  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Na Sádkách II“ – změna č. 1  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Pod Diamantem“  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Stará cesta II“  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Univerzita“ 

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Za Branišovskou“  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Za Stromovkou II“ – změna č. 1  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Za Stromovkou II“ – změna č. 2  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Za Stromovkou II“ – změna č. 3  

ČB

ČB 2

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Za Stromovkou II“  

ČB

ČB 2

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Obchodní a společenské centrum České Budějovice“ (část řešeného území zasahuje i do k. ú. České Vrbné)  

ČB

ČB 2, České Vrbné

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Občanská vybavenost – sever“ – změna č. 2  

ČB

ČB 3

RL

zde

Územní studie "U Otýlie" 

ČB

ČB 3

RL

zde

Územní studie České Budějovice „U Pekárenské – parkoviště Jírovcova“ k.ú. České Budějovice 3 

ČB

ČB 3

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Horní ulice - U Otýlie I“  

ČB

ČB 3

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Nemanice – zahradní bydlení“ 

ČB

ČB 3

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „U Staroměstského hřbitova“  

ČB

ČB 3

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Za Voříškovým Dvorem“  

ČB

ČB 3

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Pod hrází Nemanického rybníka“  

ČB

ČB 3

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Občanská vybavenost – sever“ 

ČB

ČB 3

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Občanská vybavenost – sever“ – změna č. 1  

ČB

ČB 3

RL

zde

Urbanistická studie pořízená České Budějovice „Nemanice“  

ČB

ČB 3

RL

zde

Urbanistická studie pořízená České Budějovice „Suchomelská – zahrádky“  

ČB

ČB 3

RL

zde

Urbanistická studie pořízená České Budějovice „Suchomelská“  

ČB

ČB 3

RL

zde

Územní plán zóny České Budějovice „U Čertíka – Nemanice“ (ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 ze dne 31. 5. 2007) 

ČB

ČB 3

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Nemanický rybník – Okružní ulice“  

ČB

ČB 3, ČB 4

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Rudolfovská – Dobrovodská“  

ČB

ČB 4

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Vrbenská – U Hlinské"  

ČB

ČB 4

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Husova kolonie – U Rozumova dvora“  

ČB

ČB 4

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Nové Vráto – Rudolfovská, U skladu"  

ČB

ČB 4

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Okružní – střed“  

ČB

ČB 3

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „SOŠ veterinární a zemědělská – středisko ekologické výchovy“ 

ČB

ČB 4

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „U Viaduktu“  

ČB

ČB 4

RL

zde

Urbanistická studie pořízená České Budějovice „Husova kolonie – centrální část“  

ČB

ČB 4

RL

zde

Urbanistická studie pořízená České Budějovice „Husova kolonie – centrální část“ – změna č. 1  

ČB

ČB 4

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Nové Vráto – K Lučinám“  

ČB

ČB 4, ČB 5

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Vodní – Rudolfovská“  

ČB

ČB 4, ČB 5

RL

zde

Územní studie České Budějovice „Suché Vrbné - U Rybníčku II“ (plocha U 2.1.3.01) 

ČB

ČB 5

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Dobrovodská – Jiřího z Poděbrad“  

ČB

ČB 5

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Suché Vrbné – Hlinecká“  

ČB

ČB 5

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Suché Vrbné – složiště: sportovní areál“  

ČB

ČB 5

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Suché Vrbné - Stará cesta II“  

ČB

ČB 5

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Suché Vrbné – U Rybníčku“  

ČB

ČB 5

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Řadové rodinné domy Suché Vrbné“  

ČB

ČB 5

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Suché Vrbné – Hraniční“  

ČB

ČB 5

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Suché Vrbné – Stará cesta“ (pouze západní část – 3 RD, východní část nahrazena ÚS „Suché Vrbné – Stará cesta II“)  

ČB

ČB 5

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Suchovrbenské náměstí“  

ČB

ČB 5

RL

zde

Územní plán zóny České Budějovice „Suché Vrbné Pohůrka – U křížku“ (ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 ze dne 31. 5. 2007) 

ČB

ČB 5

RL

zde

Změna č. 1 ÚPN Z České Budějovice "Suché Vrbné Pohůrka – U křížku“ (ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 ze dne 31. 5. 2007) 

ČB

ČB 5

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Nové Hodějovice - U Dráhy“ 

ČB

ČB 5, ČB 6

RL

zde

Územní studie České Budějovice „Mladé - U Hřbitova“ 

ČB

ČB 6

RL

zde

Územní studie České Budějovice „Nové Hodějovice - Za Potokem“ 

ČB

ČB 6

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Aspera“  

ČB

ČB 6

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Nádraží – východ“ (část řešeného území zasahuje i do k. ú. České Budějovice 6) 

ČB

ČB 6

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Mladé – Nad potokem“  

ČB

ČB 6

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Mladé – podél trati“  

ČB

ČB 6

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Suché Vrbné - areál ČD“ 

ČB

ČB 6

RL

zde

Územní plán zóny České Budějovice „Mladé“ (ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 ze dne 31. 5. 2007) 

ČB

ČB 6

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „U Plavské“ 

ČB

ČB 6, ČB 7

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Lidická - J. Kollára“  

ČB

ČB 7

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Lidická - Kuboušek s.r.o.“  

ČB

ČB 7

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Rožnov-jih – Zahradní město“  

ČB

ČB 7

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Rožnov-jih – Zahradní město“ – změna č. 1 

ČB

ČB 7

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Rožnov-jih – Zahradní město“ – změna č. 2 

ČB

ČB 7

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „U Nemocnice“  

ČB

ČB 7

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Rožnov - U Školy“  

ČB

ČB 7

RL

zde

Urbanistická studie České Budějovice „Rožnov – Otakara Březiny“  

ČB

ČB 7

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Rožnov – Děkanská pole II“ 

ČB

ČB 7

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Rožnov – Děkanská pole V“ 

ČB

ČB 7

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Rožnov – U Papíren“  

ČB

ČB 7

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Rožnov – zóna D“ 

ČB

ČB 7

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Rožnov-jih – zóna B“ 

ČB

ČB 7

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „U Malše“  

ČB

ČB 7

RL

zde

Územní plán zóny České Budějovice „Rožnov-jih – zóna A“ (ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 ze dne 31. 5. 2007) 

ČB

ČB 7

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Hvízdal II“  

ČB

České Vrbné

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Hvízdal“  

ČB

České Vrbné

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Stará cesta IV“  

ČB

České Vrbné

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „České Vrbné“  

ČB

České Vrbné

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Lokalita 3.5.4. Stará cesta“  

ČB

České Vrbné

RL

zde

Územní studie pořízená České Budějovice „Stará cesta III“  

ČB

České Vrbné

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „rekreačního využití lesu Bor“  

ČB

ČB 2, Branišov

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Zavadilka - sever II“  

ČB

Haklovy Dvory

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Zavadilka – U Boru III“  

ČB

Haklovy Dvory

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Zavadilka – sever“  

ČB

Haklovy Dvory

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Zavadilka - severozápadní část“  

ČB

Haklovy Dvory

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Zavadilka - U Boru II“ 

ČB

Haklovy Dvory

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Zavadilka – U Boru“  

ČB

Haklovy Dvory

RL

zde

Územní plán zóny České Budějovice - Haklovy Dvory, Nové Dvory (ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 ze dne 31. 5. 2007) 

ČB

Haklovy Dvory

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Nové Třebotovice“  

ČB

Třebotovice

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Třebotovice – jih“  

ČB

Třebotovice

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Třebotovice – sever“  

ČB

Třebotovice

RL

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „Třebotovice – U Dobré Vody II“  

ČB

Třebotovice

RL

zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Třebotovice - jihovýchodní část“  

ČB

Třebotovice

RL

zde

Územní studie „Za Otýlií - Okružní“

ČB

ČB 4

RL 

zde

Územní studie „Dlouhá louka“  

ČB

ČB 2

RL 

zde

Územní studie „Na Dlouhé louce- Na Sádkách" 

ČB

ČB 2

RL 

zde

Územní studie „Mladé – Nad Potokem III“ 

ČB

ČB 6

RL 

zde

Urbanistická studie „ Rožnov- Děkanská pole III“

ČB

ČB 7

RL 

zde

Urbanistická studie opatřená „ Rožnov- Děkanská pole V “ Změna č.1 

ČB

ČB 7

RL 

zde

Urbanistická studie opatřená „ Stromovka - pozemky č.parc. 1848/1 až 1848/9, p.č.1839/2“

ČB

ČB 2

RL 

zde

Územní studie „Sídliště Vltava – sever I“

ČB

ČB 2

RL 

zde

Územní studie  „ Rožnov- Děkanská pole VII “ 

ČB

ČB 7

RL 

zde

Územní studie opatřená České Budějovice „U Špačků“  

ČB ČB 6  RL zde

Územní studie Na Světlících

ČB ČB 3, ČB 4 RL zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „U Elektrárny“  

ČB ČB 6 RL zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Rožnov – Děkanská pole III“ ve znění změny č. 1  

ČB ČB 7 RL zde
Urbanistická studie pořízená České Budějovice „Za Stromovkou – lokalita 2.5.4. Na Sádkách-západ, lokalita 3.8.2. Švába-východ“ ČB

ČB 2

RL zde
Územní studie pořízená České Budějovice „Na Sádkách II“ ČB

ČB 2

RL zde
Územní studie pořízená České Budějovice „Za Stromovkou II“ – změna č. 4 ČB

ČB 2

RL zde
Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Makroblok 2.4.3.001“ ČB

ČB 3

RL zde
Urbanistická studie pořízená České Budějovice „Za Stromovkou – lokalita 2.5.4. Na Sádkách-západ, lokalita 3.8.2. Švába-východ“ - Změna č.1 ČB

ČB 2

RL zde
Urbanistická studie pořízená České Budějovice „Za Stromovkou – lokalita 2.5.4. Na Sádkách-západ, lokalita 3.8.2. Švába-východ“ - Změna č.2 ČB

ČB 2

RL zde

Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Zavadilka - U Boru II“- změna č.1

ČB

Haklovy Dvory

RL zde

Územní studie „U Litvínovické silnice“

ČB ČB 2 RL zde

Územní studie „Stará cesta V“

ČB

ČB 2, České Vrbné

RL zde
Územní studie „Stará cesta VI“ ČB

ČB 2, České Vrbné

RL zde
Územní studie "Rožnov U Školy II" ČB

ČB 7

RL zde
Územní studie „ZA BRANIŠOVSKOU II“ ČB

ČB 2

RL zde
Územní studie "Zavadilka - sever III" ČB

Haklovy Dvory

RL zde
Stránka byla upravena uživatelem Jiří Chlebana, 11. 8. 2022.