Soutěž Vánoční město

Město České Budějovice podporuje snahy občanů o zkrášlování svého okolí. Proto vyhlásilo novou soutěž „Vánoční město“, v jejímž rámci ocení krásně vyzdobené byty, domy i ulice.
Do soutěže se od 20. listopadu do 24. prosince 2023 může přihlásit každý a vyhrát zajímavé finanční částky. Podmínkou je, aby vánoční výzdoba byla na adrese nacházející na území Budějovic.
Základním principem soutěže je zachycení vánoční výzdoby prostřednictvím fotografie.

Soutěž je rozdělena do třech kategorií:

  • Vánoční okno - v kategorii vánoční okno bude posuzována výzdoba oken a balkónů - formulář přihlášení
  • Volná kategorie - zahrnuje výzdobu předzahrádek a vchodů domů, dále ostatní kreativní výzdobu nacházející se ve veřejném prostoru - formulář přihlášení
  • Naše ulice - bude hodnocen celkový estetický dojem odrážející snahu a péči větší skupiny obyvatel z jedné ulice. Skupinou obyvatel se rozumí minimálně dva sousedící vchody bytového domu či dva sousedící rodinné domy (dvě čísla popisné) - formulář přihlášení

Jak se přihlásit do soutěže?

Účastník se do soutěže může zapojit následujícími dvěma způsoby:

  1. Na e-mailovou adresu vanocnimesto@c-budejovice.cz odešle soutěžní fotografii vlastní vánoční výzdoby. Dále v e-mailu uvede adresu, na které se výzdoba nachází a své kontaktní údaje (FO: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo; FO podnikající: jméno, příjmení, IČO, sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo; PO: název právnické osoby, IČO, sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo).
  2. Do elektronického formuláře přihlášení (odkaz na této stránce výše) vloží soutěžní fotografii vlastní vánoční výzdoby. Dále do formuláře uvede adresu, na které se výzdoba nachází a své kontaktní údaje (FO: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo; FO podnikající: jméno, příjmení, IČO, sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo; PO: název právnické osoby, IČO, sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo).

Další podmínky

Do soutěže se mohou přihlásit jak lidé tvořící výzdobu na soukromém pozemku, tak i na řádně pronajatém městském pozemku. Výzdoba zapojená do soutěže musí být viditelná z veřejně přístupného místa. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních fotografií, hodnocení provede komise složená z vybraných zaměstnanců zařazených do Magistrátu města České Budějovice. Pořadatel je oprávněn ověřit identitu soutěžícího před předáváním výhry tak, že vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že je řádným soutěžícím, který zaslal soutěžní fotografii a splňuje pravidla soutěže.

O jaké částky soutěžíme?

Podle soutěžní kategorie jsou výhry následující:

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
Vánoční okno 10 000 Kč 7 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč
Volná kategorie 10 000 Kč 7 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč
Naše ulice 20 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč - -

Každý vítěz jednotlivé kategorie bude mít navíc možnost navrhnout, do jakých úprav veřejného prostoru v okolí jeho bydliště by mělo město investovat částku 100 000 Kč (umístění laviček, výsadba rostlin atd.). V případě schválení proveditelnosti bude návrh uskutečněn.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 10. 11. 2023.