Včely na radnici

V dubnu roku 2013 osídlily včely nové úly na střeše historické radnice. Čtyři včelstva dodal Ing. Aleš Mikšátko, vedoucí oddělení správy veřejné zeleně českobudějovického magistrátu, který se o ně stále stará. Věnuje se včelaření již mnoho let, působí v místním spolku včelařů, odborně školí či zakládá včelstva nejen u nás, ale i v zahraničí.

Městské včelaření prožívá obrovský boom v zámoří a nyní je již vysoce respektováno a hojně podporováno po celé Evropě a není výjimkou ani v českých městech. Ve městě je vyšší teplota, zima mírnější, podmínky na přežití včelstev jsou příznivější. Důvodů, proč přivádět včely do velkoměst, je hned několik:

  • Především podpora ekosystému a ochrana včelí populace. Populace včel na celém světě povážlivě klesá vlivem používání pesticidů v zemědělsství, virových onemocnění včel, pěstováním monokultur ad. Díky tomu, že včely opylují květy rostlin a stromů, má lidstvo co jíst. Pokud se problém nepodaří globálně vyřešit, bude se lidstvo potýkat nedostatkem zemědělských surovin. Program OSN pro životní prostředí vydal zajímavé porovnání, kdy ze 100 plodin životně důležitých pro lidi, jich 70 opylují včely! 
  • Městské prostředí skýtá pro včely dobré podmínky, rozmanitost kvetoucích stromů a keřů v parcích je dostatečnou zásobárnou pylu jako potravy.
  • Výsledné produkty - pod názvem „RADNIČNÍ“ (včelí med a vosk, propolis, pyl, mateří kašička, pro zdravotnictví včelí jed). Med se stal prezentačním a prodejním suvenýrem budějovické radnice
  • Atrakce pro cestovní ruch – prohlídky střechy radnice vedou také k úlům a osvětě návštěvníků.

  

Zajímavosti

  • Znečištěný vzduch ve velkoměstech nemá na kvalitu medu žádný vliv, uvedla to již před lety zpráva Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Není rozdíl mezi medem z hor, venkova či centra města. Znečištěním může utrpět pouze vosk a pyl. Včely umí z medu škodliviny odfiltrovat. To, co je dobré, přinesou do úlu. Porovnáním medu např. ze Šumavy, je v naprosto stejné kvalitě.
  • Každý Čech sní podle ministerstva zemědělství v průměru 0,7 kg medu. Spotřeba stoupá, ale klesá počet včelstev. 
  • Objem stočeného medu ovlivňuje počasí, vyzimování, nemoci apod. 

Včela medonosná

Včela medonosná žije ve velkých společenstvech, které jsou tvořeny mnoha tisíci jedinců. V hnízdě žijí vždy tři kasty, jimiž jsou: královna, trubci a dělnice. Délka života včely závisí na jejím pracovním vytížení, pokud pracuje hodně, dožívá se pouze 30 – 40 dnů. V době klidu a zimním období se včela dožívá i několika měsíců, královna 3 - 5 let.

Webová kamera - /nase-vcely-webova-kamera

Stránka byla upravena 10. 12. 2021.