VDJ Dubičné – modernizace servopohonů, armatur a elektroinstalace

Popis akce

Jedná se o kompletní výměnu stavební elektroinstalace vodojemu Dubičné včetně hlavního rozvaděče a napájecích spínaných vývodů výtlačných čerpadel M1 a M2 do vodojemu Hlincova Hora. Ovládání čerpadel z technologického rozvaděče RM1 bude zachováno, vyměněny budou příslušné ovládací kabely mezi rozvaděči RH1 a RM1. Zároveň bude vyměněna trojice stávajících uzávěrů včetně elektropohonů: ES3 - Uzávěr obtoku akumulace vodojemu, ES6 - Uzávěr směr RŠ Dobrovodská, ES7 - Uzávěr směr RŠ Rudolfovská

Cíl

Kompletní modernizace elektroinstalace ve VDJ Dubičné tak, aby vše odpovídalo dnešním požadavkům na provozování a obsluhu vodojemu.

Zahájení prací

01/2020

Dokončení prací

07/2020

Zhotovitel

ISATS Ing. Prašnička s.r.o.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 28. 7. 2020.