Referent/referentka na oddělení aplikace územně plánovací dokumentace odboru územního plánování na dobu určitou

Výběrové řízení 

 

Magistrát města České Budějovice

vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle § 7 zákona č.312/2002 Sb. zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění 

 na obsazení pracovního místa  - referent/referentka na oddělení aplikace územně plánovací dokumentace na odboru územního plánování na dobu určitou

 

Místo výkonu práce: 

území města České Budějovice a správního obvodu Magistrátu města České Budějovice

 

Možnost nástupu:  ihned po ukončení výběrového řízení

 

Zájemce musí splňovat předpoklady dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

 

Kvalifikační předpoklady:

dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ - vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického  směru

 

Platové zařazení: tarifní třída 10                          

(nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, příloha č. 1)

 

Další požadavky: 

-  znalost práce na PC -  Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), Internet, výhodou ArcGIS nebo jiný GIS software

- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi  

- znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

- znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

- řidičský průkaz sk. B

 

Benefity:

- stravenky

- flexi pasy

- příspěvek na dovolenou

- příspěvek na dětské tábory

- rekreační zařízení na Nové Peci

- příspěvek na penzijní připojištění

- indispoziční volno

 

Přihláška musí obsahovat:

- žádost o jaké místo se ucházíte

- vyplněný osobní dotazník

- životopis s průběhem praxe 

- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst. 4 písm. b) zák.č. 312/2002 Sb.

- poučení o ochraně osobních údajů

 

Informace:

Ing. Pavla Kodadová – vedoucí odboru, tel.: 386803001

Šárka Šauerová – personální oddělení, tel.: 386802005

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 11. 03. 2024.

 

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: 

Magistrát města České Budějovice

personální oddělení

nám. Přemysla Otakara II č.1/1

370 92 České Budějovice

 

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.