Vystavení rodného listu

Matrika narození na základě hlášení, které obdrží od zdravotnického zařízení, vystaví rodný list dítěte. Jeden z rodičů se musí dostavit na oddělení matrik a předložit:

  • občanský průkaz
  • oddací list
  • souhlasné prohlášení o jménu dítěte

 
Rodný list musejí rodiče vyřídit do 30 dnů po obdržení hlášení o narození dítěte ze zdravotnického zařízení.

Poplatky

Vystavení prvopisu matričního dokladu nepodléhá správnímu poplatku. Každý další stejnopis podléhá správnímu poplatku 100,-Kč, který se vybírá v hotovosti přímo na matrice. Stejnopisy rodných listů jsou vystavovány matrikou podle místa narození žadatele

Formuláře

Prohlášení k narození dítěte

Kontakt

Magistrát města České Budějovice, budova historické radnice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1
matriční úřad, oddělení matrik - matrika narození
1. patro, kancelář 136
telefonické dotazy 386 802 118, 386 802 120

Úřední hodiny

 

Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 11:30

Rodný list dítěte je možné vyzvednout po telefonické domluvě v kterýkoliv den.