Vystavení rodného listu

Matrika narození na základě hlášení, které obdrží od zdravotnického zařízení, vystaví rodný list dítěte. Jeden z rodičů se musí dostavit na oddělení matrik a předložit:

  • občanský průkaz
  • oddací list
  • souhlasné prohlášení o jménu dítěte

 
Rodný list musí být vystaven do 30 dnů od doručení hlášení o narození dítěte od zdravotnického zařízení příslušnému matričnímu úřadu.

Poplatky

Vystavení prvopisu matričního dokladu nepodléhá správnímu poplatku. Každý další stejnopis podléhá správnímu poplatku 100,- Kč, který se vybírá v hotovosti přímo na matrice. Stejnopisy rodných listů jsou vystavovány matrikou podle místa narození žadatele.

Formuláře

Prohlášení k narození dítěte

Kontakt

Magistrát města České Budějovice, budova historické radnice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1
matriční úřad, oddělení matrik - matrika narození
1. patro, kancelář 136
telefonické dotazy 386 802 118, 386 802 120

Úřední hodiny

Rodný list dítěte je možné vyzvednout po telefonické domluvě v kterýkoliv den.

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 20. 4. 2022.