Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2016021 , dne 12. prosince 2016

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu č. 1, schválení programu09:08:15
Zde spustíte zvukový záznam01.Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického – zrušení usnesení09:19:08
Zde spustíte zvukový záznam02.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 201709:34:19
Zde spustíte zvukový záznam03.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 201711:17:37
Zde spustíte zvukový záznam04.Poskytnutí úvěru z Fondu podpory kvality bydlení v roce 201711:24:13
Zde spustíte zvukový záznam05.Plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 201511:27:12
Zde spustíte zvukový záznam06.Rozpočtové opatření číslo 16311:28:45
Zde spustíte zvukový záznam07.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice11:31:06
Zde spustíte zvukový záznam08.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice11:32:27
Zde spustíte zvukový záznam09.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka I v katastrálním území České Budějovice 2 11:34:02
Zde spustíte zvukový záznam10.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v katastrálním území Třebotovice11:50:38
Zde spustíte zvukový záznam12.Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice11:55:37
Zde spustíte zvukový záznam31.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hod.)13:06:27
Zde spustíte zvukový záznam11.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice I v katastrálním území České Budějovice 7 (tento bod byl projednán po bodu Vystoupení občanů)13:45:21
Zde spustíte zvukový záznam13.Prominutí dluhu za odstranění následků havárie - výbuch a následný požár domu Lidická 1363/245, České Budějovice16:11:49
Zde spustíte zvukový záznam14.Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích16:22:39
Zde spustíte zvukový záznam15.Žádost spol. CBH2013, a. s. o mimořádný finanční příspěvek na reprezentaci města České Budějovice ve WSM lize v hokejové sezóně 2016/201716:24:02
Zde spustíte zvukový záznam16.Vzdání se funkce uvolněné členky Rady města České Budějovice16:45:26
Zde spustíte zvukový záznam17.Volba uvolněného člena Rady města České Budějovice16:49:00
Zde spustíte zvukový záznam18.Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna usnesení17:06:33
Zde spustíte zvukový záznam19.Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 14 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 201717:09:39
Zde spustíte zvukový záznam20.„Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ul. Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“ - záměr vypsání veřejné zakázky a následné realizace a uzavření Smlouvy o společnosti17:36:23
Zde spustíte zvukový záznam21.01.Dispozice s majetkem města – uzavření dodatku ke kupní smlouvě č. 2013002521 – (114-5/99/13) ke stavbě „Administrativní centrum“, u křižovatky Lidická x Mánesova17:39:29
Zde spustíte zvukový záznam21.02.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3130/65 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Sedlářská17:58:23
Zde spustíte zvukový záznam21.03.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 4347/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. J. Š. Baara)  18:05:37
Zde spustíte zvukový záznam21.04.Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemků parc. č. 2061/964 a 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná18:08:41
Zde spustíte zvukový záznam21.05.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 1636 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. K. Světlé)18:10:11
Zde spustíte zvukový záznam21.06.Dispozice s majetkem města – prodej domu nám. Přemysla Otakara II.  13/9, k. ú. České Budějovice 118:12:03
Zde spustíte zvukový záznam21.07.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 241/2 v k. ú. Staré Hodějovice, Pod Poustevníkem18:14:22
Zde spustíte zvukový záznam21.08.Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3, ul. Průběžná, Pražská tř. (cz Immobilien s. r. o.)18:16:09
Zde spustíte zvukový záznam21.09.Dispozice s majetkem města – převod částí pozemků parc. č. 71/2, 71/5 a 133/12 v k. ú. České Budějovice 7 zastavěných stavbou odbočovacího pruhu na křižovatce Mánesova x B. Němcové18:20:17
Zde spustíte zvukový záznam21.10.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „ZTV Na Sádkách“, k. ú. České Budějovice 218:21:53
Zde spustíte zvukový záznam21.11.Dispozice s majetkem města – uzavření smluv na majetkoprávní vyrovnání pro stavbu „ZTV Rožnov jih – Zahradní město - 2. etapa“ v k. ú. České Budějovice 7, Rožnov18:24:09
Zde spustíte zvukový záznam21.12.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucím odkoupení VO - "ZTV Rožnov U školy“ v k. ú. České Budějovice 7, nám. Bratří Čapků, ulice L. Kuby18:26:21
Zde spustíte zvukový záznam21.13.Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 1800/1 a 1801/1 v k. ú. České Budějovice 3 - Cyklostezka Suchomelská18:27:40
Zde spustíte zvukový záznam22.Návrh vyhlášky o zákazu provozování některých hazardních her18:32:01
Zde spustíte zvukový záznam23.Smlouva s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích o spolupráci při podpoře vzdělávání18:34:18
Zde spustíte zvukový záznam24.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14. a 28. 11. 201618:37:00
Zde spustíte zvukový záznam25.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice18:38:04
Zde spustíte zvukový záznam26.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 7. 12. 201618:42:34
Zde spustíte zvukový záznam27.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice18:46:10
Zde spustíte zvukový záznam28.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 23.11.201618:56:04
Zde spustíte zvukový záznam29.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 201719:02:52
Zde spustíte zvukový záznam30.Diskuse zastupitelů19:04:10