Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2017023 , dne 20. března 2017

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 09:09:37
Zde spustíte zvukový záznam01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích09:38:52
Zde spustíte zvukový záznam02.Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku I v katastrálním území České Budějovice 710:49:47
Zde spustíte zvukový záznam03.Změna č. 4 regulačního plánu "Suché Vrbné - V Hluboké cestě" v katastrálním území České Budějovice 510:59:36
Zde spustíte zvukový záznam04.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 201611:01:54
Zde spustíte zvukový záznam05.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 201711:03:33
Zde spustíte zvukový záznam06.Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2016 pro děti a mládež od 10 do 18 let11:06:01
Zde spustíte zvukový záznam07.Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice, z. s., na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové federace Challenge cup v soutěžním ročníku 2016/201711:10:06
Zde spustíte zvukový záznam08.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje11:13:26
Zde spustíte zvukový záznam09.Členství v Asociaci pro veřejné zakázky11:16:15
Zde spustíte zvukový záznam10.Záměr vypsání veřejné zakázky "Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Českých Budějovicích" a jeho následné realizace11:19:14
Zde spustíte zvukový záznam11.Rozpočtové opatření číslo 19 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 201711:55:12
Zde spustíte zvukový záznam29.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)13:06:21
Zde spustíte zvukový záznam12.Rozpočtová opatření číslo 26 a 2713:40:46
Zde spustíte zvukový záznam13.01.Dispozice s majetkem města – bezúplatného převodu nemovitostí pod stavbami komunikací a silnice III. tř. v k. ú. Haklovy Dvory, Dvorec u Třebče a ČB 4 z vlastnictví statutárního města ČB – Jihočeskému kraji13:44:45
Zde spustíte zvukový záznam13.02.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí nemovitostí z vlastnictví Jihočeského kraje v k. ú. ČB 3, ČB 6, České Vrbné a Haklovy Dvory – dar statutárnímu městu ČB13:50:14
Zde spustíte zvukový záznam13.03.Dispozice s majetkem města – převod části pozemku parc. č. 2734/110, včetně  hydrantu, k. ú. České Budějovice 7,  Rožnov - BILLA13:55:03
Zde spustíte zvukový záznam13.04.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v lokalitě u Švábova Hrádku, k. ú. České Budějovice 2 (FINAPRA, a. s. + LODINGEN, a. s.) – změna usnesení13:56:34
Zde spustíte zvukový záznam13.05.Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 86/5 a 88/10 za část pozemku parc. č. 86/1 v k. ú. České Budějovice 7, TJ DYNAMO 13:59:13
Zde spustíte zvukový záznam13.06.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3 a České Vrbné – severní spojka (STINGO, s. r. o.)14:03:45
Zde spustíte zvukový záznam13.07.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o převedení částí pozemků parc. č. 1218/3, 1218/7 a 1219 v k. ú. České Budějovice 7, u křižovatky B. Němcové x L. B. Schneidera14:25:18
Zde spustíte zvukový záznam13.08.Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3, ul. Průběžná, Pražská tř. (cz Immobilien, s. r. o.)14:41:29
Zde spustíte zvukový záznam13.09.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 477/2 v k. ú. České Budějovice 5 (lokalita ul. Kamarytova)14:51:51
Zde spustíte zvukový záznam13.10.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 969/1 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická třída14:53:11
Zde spustíte zvukový záznam13.11.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/34 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Krčínova, sídliště Vltava)14:54:16
Zde spustíte zvukový záznam13.12.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Staré Hodějovice14:55:30
Zde spustíte zvukový záznam13.13.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2763/33 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. U Pramene)15:00:09
Zde spustíte zvukový záznam13.14.Dispozice s majetkem města – budoucí prodej vodovodních a kanalizačních přípojek – ul. O. Ostrčila, k. ú. České Budějovice 215:01:53
Zde spustíte zvukový záznam13.15.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „ZTV Mladé na p. č. 598/9, 599/1, k. ú. České Budějovice 5“15:04:13
Zde spustíte zvukový záznam13.16.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 556/1v k. ú. České Budějovice 4 - zanádražní komunikace - část 1.1.15:05:35
Zde spustíte zvukový záznam13.17.Dispozice s majetkem města – výkup pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – „konkrétní fyzická osoba“ lokalita cyklostezka - OMV15:07:14
Zde spustíte zvukový záznam13.18.Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky č. 1482/1 v domě tř. 28. října čp. 1482 v k. ú. České Budějovice 315:43:46
Zde spustíte zvukový záznam14.Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace projektu "Festival světla"15:45:33
Zde spustíte zvukový záznam15.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017 - 1. výzva15:47:28
Zde spustíte zvukový záznam16.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče pro 201615:49:56
Zde spustíte zvukový záznam17.Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 201715:51:35
Zde spustíte zvukový záznam18.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 201615:53:28
Zde spustíte zvukový záznam19.Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 201615:56:12
Zde spustíte zvukový záznam20.Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 201615:59:46
Zde spustíte zvukový záznam21.Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 -201816:00:48
Zde spustíte zvukový záznam22.Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 201716:03:15
Zde spustíte zvukový záznam23.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 20. února a 6. března 201716:05:22
Zde spustíte zvukový záznam24.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice16:37:16
Zde spustíte zvukový záznam25.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 14. 3. 201716:47:46
Zde spustíte zvukový záznam26.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice16:49:11
Zde spustíte zvukový záznam27.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 22. 2. 201717:00:28
Zde spustíte zvukový záznam28.Diskuse zastupitelů 17:13:12