Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2017024 , dne 15. května 2017

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 09:09:20
Zde spustíte zvukový záznam01.Nabytí akcií v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., složení peněžních prostředků potřebných k výplatě přiměřeného protiplnění a změna v dozorčí radě společnosti09:16:06
Zde spustíte zvukový záznam02.Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje10:28:50
Zde spustíte zvukový záznam03.Žádost Českého volejbalového svazu o podporu mezinárodních sportovních akcí v Českých Budějovicích - Světová liga mužů ve volejbalu; Mistrovství světa ve volejbalu mužů do 21 let10:30:25
Zde spustíte zvukový záznam04.Návrh na zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích10:31:52
Zde spustíte zvukový záznam05.Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Klementu Gottwaldovi a Josefu Vissarionoviči Stalinovi10:33:23
Zde spustíte zvukový záznam06.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.11:17:55
Zde spustíte zvukový záznam07.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 18. 5. 201711:31:28
Zde spustíte zvukový záznam08.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod II v katastrálním území České Budějovice 511:37:20
Zde spustíte zvukový záznam09.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory II v katastrálním území Haklovy Dvory 11:40:37
Zde spustíte zvukový záznam10.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 201611:43:25
Zde spustíte zvukový záznam11.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 201711:44:55
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytnutí investičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"11:47:18
Zde spustíte zvukový záznam13.Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích11:48:58
Zde spustíte zvukový záznam14.Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Mateřské školy, U Pramene 13, České Budějovice11:51:11
Zde spustíte zvukový záznam15.Financování investičních akcí z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku11:52:32
Zde spustíte zvukový záznam16.Rozpočtová opatření číslo 58 až 6011:55:07
Zde spustíte zvukový záznam17.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 1412:01:28
Zde spustíte zvukový záznam18.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1621/1 v  k. ú. České Budějovice 2 (parkoviště Na Dlouhé louce)  12:02:27
Zde spustíte zvukový záznam18.02.Dispozice s majetkem města – prodej  pozemků parc. č. 3342 a parc. č. 3343/2 v k. ú. České Budějovice 612:04:55
Zde spustíte zvukový záznam18.03.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2137/166 v k. ú. České Budějovice 2, sídliště Vltava, Labská ul.12:06:14
Zde spustíte zvukový záznam18.04.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 689/4, k. ú. České Budějovice 7 za pozemky v k. ú. Hrdějovice (pozemky pod cyklostezkou směr Borek)12:11:43
Zde spustíte zvukový záznam18.05.Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem na pozemky pod komunikací U Lávky v k. ú. České Budějovice 512:13:17
Zde spustíte zvukový záznam30.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:06:46
Zde spustíte zvukový záznam31.Multifunkční centrum Dlouhá louka - seznámení zastupitelů se studií (tento bod byl projednán po "Vystoupení občanů") - bez podkladového materiálu 13:25:02
Zde spustíte zvukový záznam18.06.Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem  na pozemky pod komunikací Dobrovodská v k. ú. České Budějovice 514:43:30
Zde spustíte zvukový záznam18.07.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/34 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Krčínova, sídliště Vltava)14:45:15
Zde spustíte zvukový záznam18.08.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/639 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. V. Volfa, sídliště Máj)14:46:19
Zde spustíte zvukový záznam18.09.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3862/1 v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Kubatova (pro výstavbu trafostanice)14:50:56
Zde spustíte zvukový záznam18.10.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 – Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)14:52:37
Zde spustíte zvukový záznam18.11.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 482/1, parc. č. 482/2, parc. č. 482/3, parc. č. 482/4 a parc. č. 482/5 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova, Suché Vrbné)14:54:39
Zde spustíte zvukový záznam18.12.Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1, 1522/5 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. K. Světlé) - výsledek výběrového řízení14:59:37
Zde spustíte zvukový záznam18.13.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 4347/1 v k. ú. České Budějovice 3 - výsledek výběrového řízení (ul. J. Š. Baara)15:01:55
Zde spustíte zvukový záznam18.14.Dispozice s majetkem města – prodej id. 4/9 domu na Lannově tř. čp. 52,  k. ú. České Budějovice 615:41:52
Zde spustíte zvukový záznam18.15.Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků a ZTV v rámci majetkového vypořádání stavby „Novostavba části MK Horní SOU, Č. Budějovice – 1. část“ v k. ú. České Budějovice 415:48:42
Zde spustíte zvukový záznam18.16.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemku parc. č. 2099/241, části parc. č. 2099/191 a vodohospodářských sítí u objektu Senior domu, Husova tř., k. ú. České Budějovice 215:50:26
Zde spustíte zvukový záznam18.17.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2705 v k. ú. České Budějovice 616:08:03
Zde spustíte zvukový záznam18.18.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání – odkoupení pozemku parc. č. 1635/13 pod stavbou parkoviště a převod pozemku parc. č. 1635/48 pod stavbou komunikace III. třídy v k. ú. České Budějovice 2, u Sportovní haly16:12:12
Zde spustíte zvukový záznam18.19.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2178/2 v k. ú. České Budějovice 2 (ulice Krčínova, sídliště Vltava)16:14:06
Zde spustíte zvukový záznam18.20.Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 2148/1 a 2149/11 v k. ú. České Budějovice 316:15:18
Zde spustíte zvukový záznam18.21.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 586 v k. ú. České Budějovice 516:16:23
Zde spustíte zvukový záznam18.22.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi – parc. č. 2181/2 a 2181/14, vše v k. ú. České Budějovice 2  (sídliště Vltava)16:37:00
Zde spustíte zvukový záznam18.23.Dispozice s majetkem města – prodej domu Radniční 135/5,  k. ú. České Budějovice 1 – zrušení bankovní záruky16:43:12
Zde spustíte zvukový záznam19.Žádost o prominutí smluvního úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného u prostoru sloužícího podnikání16:48:18
Zde spustíte zvukový záznam20.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 201716:55:16
Zde spustíte zvukový záznam21.Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 201716:58:21
Zde spustíte zvukový záznam22.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2017 - 1. výzva17:00:59
Zde spustíte zvukový záznam23.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2017 - 2. výzva17:03:30
Zde spustíte zvukový záznam24.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 13., 17. a 20. března, 3., 18. a 24. dubna, 2. května 201717:04:57
Zde spustíte zvukový záznam25.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice17:11:00
Zde spustíte zvukový záznam26.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 10. 5. 201717:12:05
Zde spustíte zvukový záznam27.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice17:13:31
Zde spustíte zvukový záznam28.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice17:19:30
Zde spustíte zvukový záznam29.Diskuse zastupitelů17:29:05