Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2017025 , dne 19. června 2017

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 09:12:02
Zde spustíte zvukový záznam01.Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 20. 6. 201709:20:25
Zde spustíte zvukový záznam02.Cena statutárního města České Budějovice za rok 201610:59:59
Zde spustíte zvukový záznam03.Žádost Tempo Team Prague, s. r. o., o navýšení dotace na významnou akci - 1/2Maraton České Budějovice dne 3. 6. 2017 - zajištění účasti elitních běžců11:03:43
Zde spustíte zvukový záznam04.Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích11:10:03
Zde spustíte zvukový záznam05.Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 11:14:17
Zde spustíte zvukový záznam06.Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic 11:15:31
Zde spustíte zvukový záznam07.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích11:32:12
Zde spustíte zvukový záznam08.Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích11:33:41
Zde spustíte zvukový záznam09.Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027 - informace o průběhu zpracování11:34:20
Zde spustíte zvukový záznam51.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin)13:07:56
Zde spustíte zvukový záznam10.Změna územního plánu České Budějovice v lokalitách Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice I v katastrálním území České Budějovice 7- ukončení procesu pořizování (tento bod byl projednán po Vystoupení občanů)13:37:34
Zde spustíte zvukový záznam11.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 28. 6. 201715:14:03
Zde spustíte zvukový záznam12.Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo15:41:38
Zde spustíte zvukový záznam13.Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice15:43:15
Zde spustíte zvukový záznam14.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 201615:59:28
Zde spustíte zvukový záznam15.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"16:00:29
Zde spustíte zvukový záznam16.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"16:01:39
Zde spustíte zvukový záznam17.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"16:06:19
Zde spustíte zvukový záznam18.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 6: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"16:07:24
Zde spustíte zvukový záznam19.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2017/201816:08:47
Zde spustíte zvukový záznam20.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Staré Hodějovice17:17:55
Zde spustíte zvukový záznam21.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, jíž se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/201717:19:19
Zde spustíte zvukový záznam22.Záměr vypsání veřejných zakázek vč. následné realizace předpokládané v letech 2017-201817:23:57
Zde spustíte zvukový záznam23.Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice17:26:33
Zde spustíte zvukový záznam24.Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 201617:28:53
Zde spustíte zvukový záznam25.Návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 201617:38:10
Zde spustíte zvukový záznam26.Zpráva o majetku města České Budějovice k 31. 12. 201617:39:41
Zde spustíte zvukový záznam27.Dodatek č. 8 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice17:45:42
Zde spustíte zvukový záznam28.Fond podpory kvality bydlení - posouzení dalšího trvání17:47:57
Zde spustíte zvukový záznam29.Rozpočtové opatření číslo 7017:53:13
Zde spustíte zvukový záznam30.Rozpočtová opatření číslo 79 až 8117:55:07
Zde spustíte zvukový záznam31.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 2617:57:11
Zde spustíte zvukový záznam32.Majetkové dispozice17:58:41
Zde spustíte zvukový záznam32.02.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1152/18 a části pozemku parc. č. 1152/4 v k. ú. České Budějovice 2, Vltavské nábřeží18:09:11
Zde spustíte zvukový záznam32.03.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2063/2 v  k. ú. České Budějovice 2 (ul. U Rozvodny, sídl. Máj)18:18:54
Zde spustíte zvukový záznam32.04.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2440/209, 2440/210 a 2440/211 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Osiková18:20:35
Zde spustíte zvukový záznam32.05.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 125 v  k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic18:22:15
Zde spustíte zvukový záznam32.06.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1009/16 v k. ú. Třebotovice18:23:43
Zde spustíte zvukový záznam32.07.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2099/241 a parc. č. 2099/243 u objektu Senior domu, Husova tř., k. ú. České Budějovice 218:24:54
Zde spustíte zvukový záznam32.08.Dispozice s majetkem města - záměr budoucího přijetí daru prodloužené kanalizace na pozemku parc. č. 1454/1, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní)18:26:13
Zde spustíte zvukový záznam32.09.Dispozice s majetkem města – výkup pozemků v k. ú. Hrdějovice (pozemky pod cyklostezkou směr Borek)18:36:05
Zde spustíte zvukový záznam32.10.Dispozice s majetkem města – výkup pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – „konkrétní fyzická osoba“ lokalita cyklostezka - OMV18:40:46
Zde spustíte zvukový záznam32.11.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 8/24 a 8/25 v k. ú. České Budějovice 518:51:42
Zde spustíte zvukový záznam32.12.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby „Zastávky MHD Dlouhá louka, České Budějovice“, k. ú. České Budějovice 218:54:33
Zde spustíte zvukový záznam33.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč18:56:43
Zde spustíte zvukový záznam34.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 201618:59:06
Zde spustíte zvukový záznam35.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 201619:00:21
Zde spustíte zvukový záznam36.Poskytnutí dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017 - 1. výzva pro opatření 219:01:31
Zde spustíte zvukový záznam37.Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace projektu "Festival světla" - zrušení usnesení19:21:11
Zde spustíte zvukový záznam38.Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s Nadací Jihočeské cyklostezky, týkající se navýšení finančního příspěvku statutárního města České Budějovice na činnost a projekty nadace19:33:22
Zde spustíte zvukový záznam39.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro  Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 201719:37:46
Zde spustíte zvukový záznam40.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice19:40:13
Zde spustíte zvukový záznam41.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice19:41:42