Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2017026 , dne 27. června 2017

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 09:06:49
Zde spustíte zvukový záznam01.Poskytnutí neinvestiční dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"09:16:26
Zde spustíte zvukový záznam02.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 3009:18:37
Zde spustíte zvukový záznam03.Záměr vypsání veřejných zakázek vč. následné realizace předpokládané v letech 2017-201809:18:59
Zde spustíte zvukový záznam04.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1009/16  v k. ú. Třebotovice  09:28:38
Zde spustíte zvukový záznam05.Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - možnost dalšího využití objektu Žerotínova 19/909:30:30
Zde spustíte zvukový záznam06.Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace projektu "Festival světla" - zrušení usnesení09:34:27
Zde spustíte zvukový záznam07.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice09:35:58
Zde spustíte zvukový záznam08.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice09:37:34
Zde spustíte zvukový záznam09.Poskytnutí neinvestiční dotace pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie09:38:45
Zde spustíte zvukový záznam10.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9., 22. a 24. května, 6. června 201709:48:51
Zde spustíte zvukový záznam11.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice09:49:54
Zde spustíte zvukový záznam12.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 14. 6. 201709:59:09
Zde spustíte zvukový záznam13.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 5. 2017 a 7. 6. 201710:01:33
Zde spustíte zvukový záznam14.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice10:04:56
Zde spustíte zvukový záznam15.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 201710:11:56
Zde spustíte zvukový záznam16.Diskuse zastupitelů10:16:14