Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2011004 , dne 10. března 2011

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, složení slibu člena zastupitelstva města, hlasování o zařazení bodu programu poř. č. 2 a č. 11.01, schválení programu, zvolení návrhové komise09:06:55
Zde spustíte zvukový záznam01.Delegace zástupce města České Budějovice na valné hromady spol. Teplárna České Budějovice, a. s., konané v roce 2011(materiál bude předán u prezence)09:25:24
Zde spustíte zvukový záznam02.Návrh zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách 3.5.5. České Vrbné a 3.5.4. Stará cesta v k. ú. České Vrbné (materiál předán dne 25.2.2011)10:38:32
Zde spustíte zvukový záznam03.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.5.1. Sídliště Vltava II v k. ú. České Budějovice 2 (materiál předán dne 25.2.2011, hlasování o zařazení)10:50:57
Zde spustíte zvukový záznam04.Realizace a financování projektu „Stavební úpravy (rekonstrukce) ulice E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká)“10:54:51
Zde spustíte zvukový záznam05.Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 201111:03:58
Zde spustíte zvukový záznam06.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 201011:12:38
Zde spustíte zvukový záznam07.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu za rok 201011:14:29
Zde spustíte zvukový záznam08.Snížení úrokové sazby u úvěru Komerční banky, a. s. poskytnutého na investiční akci „Úpravna vody České Budějovice“ – dodatek smlouvy o úvěru11:17:08
Zde spustíte zvukový záznam09.Rozpočtové opatření číslo 1511:21:45
Zde spustíte zvukový záznam10.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 111:26:35
Zde spustíte zvukový záznam11.01.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 2420/2 v k. ú. České Budějovice 5 (hlasování o zařazení)11:28:17
Zde spustíte zvukový záznam11.02.Dispozice s majetkem města - budoucí prodej částí pozemků v lokalitě Multifunkčního centra Družba - zrušení usnesení č. 139/200811:33:11
Zde spustíte zvukový záznam11.03.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 512/2 a parc č. 510/4 v k. ú. České Budějovice 611:34:13
Zde spustíte zvukový záznam11.04.Dispozice s majetkem města –prodej části pozemku parc. č. 3448/2 v k. ú. České Budějovice 711:35:55
Zde spustíte zvukový záznam11.05.Dispozice s majetkem města –prodej dvou částí pozemku parc. č. 2217/1 v k. ú. České Budějovice 611:37:43
Zde spustíte zvukový záznam11.06.Dispozice s majetkem města –prodej části pozemku parc. číslo 2287/1 v k. ú. České Budějovice 711:42:01
Zde spustíte zvukový záznam11.08.Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky č. 1482/6 v domě tř. 28. října čp. 1482/7 v k. ú. České Budějovice 311:44:47
Zde spustíte zvukový záznam11.09.Dispozice s majetkem města – prodej objektu Novohradská čp. 170911:47:00
Zde spustíte zvukový záznam11.10.Dispozice s majetkem města – prodej objektu Lidická tř. čp. 1139/18911:52:21
Zde spustíte zvukový záznam11.11.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 598/9 v k. ú. České Budějovice 5 za pozemky v k. ú. Č. Budějovice 3 – zrušení usnesení č. 275/201011:55:37
Zde spustíte zvukový záznam11.12.Dispozice s majetkem města – prodej nemovitostí parc. č. 1441, 1442/1, 1442/2 s objektem v k. ú. České Budějovice 3 – zrušení usnesení č. 276/201011:57:51
Zde spustíte zvukový záznam11.13.Dispozice s majetkem města – budoucí směna nemovitostí části pozemku parc. č. 301/6 v k. ú. České Budějovice 5 za části pozemků parc. č. 301/13, 301/14, 301/15, 301/16 v k. ú. České Budějovice 512:13:24
Zde spustíte zvukový záznam12.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu za rok 201012:59:41
Zde spustíte zvukový záznam13.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 201013:01:16
Zde spustíte zvukový záznam14.Rozvojový plán sociálních služeb města České Budějovice 2008 – 201313:04:11
Zde spustíte zvukový záznam16.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 201013:13:52
Zde spustíte zvukový záznam18.Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (materiál bude předán u prezence)13:17:55
Zde spustíte zvukový záznam19.Zpráva o vyřizování návrhů, připomínek a podnětů občanů města a dalších osob podle § 16 a § 17 zák. č. 128/2000 Sb.13:20:07
Zde spustíte zvukový záznam20.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice – termíny jednání 16. února a 2. března 201113:32:59
Zde spustíte zvukový záznam22.Diskuse zastupitelů14:10:41