Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2015008 , dne 29. června 2015

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 09:09:52
Zde spustíte zvukový záznam38.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)13:05:48
Zde spustíte zvukový záznam01.Odvolání primátora Ing. Jiřího Svobody 13:49:23
Zde spustíte zvukový záznam02.Odvolání náměstka primátora Ing. Ivo Moravce 15:14:08
Zde spustíte zvukový záznam03.Odvolání náměstka primátora Ing. Františka Konečného, Ph.D. 15:40:58
Zde spustíte zvukový záznam04.Odvolání náměstka primátora JUDr. Ing. Tomáše Bouzka 16:05:25
Zde spustíte zvukový záznam05.Pověření Ing. Petra Holického výkonem pravomoci primátora města České Budějovice            16:36:34
Zde spustíte zvukový záznam06.Personální změny na návrh klubu ČSSD v Kontrolním výboru Zastupitelstva města České Budějovice18:30:34
Zde spustíte zvukový záznam07.Územní plán České Budějovice - informace o návrhu dalšího postupu po úpravě dle § 188 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění18:47:48
Zde spustíte zvukový záznam08.Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stará cesta a České Vrbné II v katastrálním území České Vrbné18:51:37
Zde spustíte zvukový záznam09.Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s. r. o., svolaná na 30. 6. 201518:54:26
Zde spustíte zvukový záznam10.Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo18:59:11
Zde spustíte zvukový záznam11.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 - 1. výzva v rámci opatření č. 719:02:36
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 - 1. výzva v rámci opatření č. 819:09:28
Zde spustíte zvukový záznam13.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 201419:54:35
Zde spustíte zvukový záznam14.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2015 - 3. výzva19:56:44
Zde spustíte zvukový záznam15.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice19:59:04
Zde spustíte zvukový záznam18.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 201420:02:41
Zde spustíte zvukový záznam19.Informativní zpráva o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2015/201620:04:07
Zde spustíte zvukový záznam20.Navýšení kapacity základních škol - zřízení ZŠ a MŠ, E. Destinové 46, České Budějovice a ZŠ, Nová 5, České Budějovice20:05:46
Zde spustíte zvukový záznam21.Dohody o vytvoření společných školských obvodů s obcemi Borek, Hrdějovice a  Úsilné20:12:36
Zde spustíte zvukový záznam22.Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru - realizace akcí v r. 201620:19:08
Zde spustíte zvukový záznam23.„Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského divadla, Dr. Stejskala 425/17 a 424/19, České Budějovice“ - další upřesněná žádost o snížení pokuty20:43:41
Zde spustíte zvukový záznam24.Dodatek č. 6 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice20:46:10
Zde spustíte zvukový záznam25.Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice20:49:13
Zde spustíte zvukový záznam26.Zpráva o majetku města k 31. 12. 201420:51:31
Zde spustíte zvukový záznam27.Rozpočtová opatření číslo 106 a 10720:58:02
Zde spustíte zvukový záznam28.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 až V 4121:02:36
Zde spustíte zvukový záznam29.01.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti  na část pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. České Budějovice 6 – rekonstrukce Žižkova – III. etapa  21:04:48
Zde spustíte zvukový záznam29.02.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – sídl. Vltava, chodníky21:06:53
Zde spustíte zvukový záznam29.03.Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 4727/1 v k. ú. České Budějovice 3  21:11:22
Zde spustíte zvukový záznam29.04.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – sídl. Vltava21:12:58
Zde spustíte zvukový záznam29.05.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1809/20 v k. ú. České Budějovice 221:14:32
Zde spustíte zvukový záznam29.06.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 488/1 a č. 489/3 v k. ú. Roudné21:16:24
Zde spustíte zvukový záznam29.07.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků v k. ú. Haklovy Dvory – lokalita garáží21:17:55
Zde spustíte zvukový záznam29.08.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 721:19:30
Zde spustíte zvukový záznam29.09.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 441/1 a č. 441/2 v k. ú. Hlinsko u Vráta21:20:52
Zde spustíte zvukový záznam29.10.Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 1201/94 v k. ú. České Budějovice 421:23:19
Zde spustíte zvukový záznam29.11.Dispozice s majetkem města - výkup  pozemků parc. č. 1547/6, 1565/24 v k. ú. České Budějovice 321:24:37
Zde spustíte zvukový záznam29.12.Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 4733/10 v k. ú. České Budějovice 321:26:03
Zde spustíte zvukový záznam29.13.Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí parc. č. 705/25, 705/26, 695, 694/5 v k. ú. České Budějovice 3 a parc. č. 997/6, 997/5 v k. ú. Hrdějovice21:27:13
Zde spustíte zvukový záznam29.14.Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2520/11 a parc. č. 2520/34 v k. ú. České Budějovice 5 za část pozemku parc. č. 4259 v k. ú. České Budějovice 321:28:37
Zde spustíte zvukový záznam29.15.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – ul. E. Rošického21:32:16
Zde spustíte zvukový záznam29.16.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Bytový dům – Blok F Husova kolonie na parc. č. 354/1“ v k. ú. České Budějovice 421:34:02
Zde spustíte zvukový záznam29.17.Dispozice s majetkem města - odkoupení zpevněných ploch na části pozemku parc. č. 2061/227 v k. ú. České Budějovice 221:35:26
Zde spustíte zvukový záznam29.18.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení stavby ZTV v k. ú. Třebotovice – vodovod a kanalizace21:36:55
Zde spustíte zvukový záznam29.19.Dispozice s majetkem města – odkoupení  id. 3/8 domu v ulici Karla IV. 401/7 v k. ú. České Budějovice 121:38:03
Zde spustíte zvukový záznam29.20.Dispozice s majetkem města – odkoupení domu na Lannově tř. 49/19 v k. ú. České Budějovice 621:39:32
Zde spustíte zvukový záznam29.21.Dispozice s majetkem města – prodej id. ½ domu Fr. Šrámka 1304/12 v k. ú. České Budějovice 321:47:58
Zde spustíte zvukový záznam29.22.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 201 se stavbou bez čp/če (jiná stavba) v k. ú. České Budějovice 1 („Malá solnice“)21:54:42
Zde spustíte zvukový záznam29.23.Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení (prodej pozemku parc. č. 1767/2 v k. ú. Ostrolovský Újezd)22:10:38
Zde spustíte zvukový záznam29.24.Dispozice s majetkem města - zrušení usnesení (odkoupení části pozemku parc. č. 905/6 v k. ú. Litvínovice)22:12:34
Zde spustíte zvukový záznam30.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 24. 6. 201522:14:17
Zde spustíte zvukový záznam31.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice22:15:42
Zde spustíte zvukový záznam32.Odměny pro předsedu a členy nově zřízené Územní komise Rady města České Budějovice22:42:43
Zde spustíte zvukový záznam33.Cena statutárního města České Budějovice za rok 201422:55:19
Zde spustíte zvukový záznam34.Neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích23:19:34
Zde spustíte zvukový záznam35.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 18. a 28. 5., 3. a 17. 6. 201523:21:27
Zde spustíte zvukový záznam36.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 23:30:27
Zde spustíte zvukový záznam37.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 201523:38:46
Zde spustíte zvukový záznam39.Diskuse zastupitelů23:47:36