Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2016015 , dne 18. dubna 2016

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 10:06:02
Zde spustíte zvukový záznam01.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.10:12:22
Zde spustíte zvukový záznam02.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod v katastrálním území České Budějovice 510:41:48
Zde spustíte zvukový záznam03.Žádost Českého volejbalového svazu o finanční příspěvek na uhrazení nákladů pro pořádání Světové ligy ve volejbale v Českých Budějovicích v roce 201610:55:39
Zde spustíte zvukový záznam04.Žádost spol. CBH2013, a. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice v hokejové sezóně 2015/201610:58:02
Zde spustíte zvukový záznam05.Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci Jihočeského kraje, statutárního města České Budějovice a Fotbalové asociace České republiky11:04:53
Zde spustíte zvukový záznam06.Poskytnutí finančního příspěvku ze strany města na realizaci Fotbalové akademie Jihočeského kraje pro rok 201611:45:56
Zde spustíte zvukový záznam07.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 201511:46:47
Zde spustíte zvukový záznam08.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 201611:48:01
Zde spustíte zvukový záznam09.Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Emy Destinové 46, České Budějovice11:49:40
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 - 1. výzva11:52:45
Zde spustíte zvukový záznam11.Rozpočtová opatření číslo 31 a 3211:54:53
Zde spustíte zvukový záznam25.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:11:04
Zde spustíte zvukový záznam12.Dodatek č. 9 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města – 004/JZ Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“ - změna hodnoty indikátorů13:15:35
Zde spustíte zvukový záznam13.Majetkové dispozice13:18:04
Zde spustíte zvukový záznam13.01.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Modernizace trati Č. Budějovice - Nemanice I" parc. č. 4727/1 v k. ú. České Budějovice 313:19:10
Zde spustíte zvukový záznam13.04.Dispozice s majetkem města -  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parc. č. 3361/1 v k. ú. České Budějovice 613:20:12
Zde spustíte zvukový záznam13.05.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na parc. č. 599 v k. ú. Úsilné  – obec, cyklostezka ČB 3 - Borek13:22:41
Zde spustíte zvukový záznam13.06.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 566/1, 566/10 v k. ú. Roudné a parc. č. 3949/1, 3265/2 v k. ú. České Budějovice 7, Plavská silnice v Novém Roudném  13:25:28
Zde spustíte zvukový záznam13.07.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 10/17 v k. ú. Třebotovice – rozšíření přilehlé zahrady žadatele13:28:57
Zde spustíte zvukový záznam13.08.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 492/37 se stavbou garáže, v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova)13:30:49
Zde spustíte zvukový záznam13.09.Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 664/7 v k. ú. České Budějovice 3 - Nemanice (ul. Jižní)13:33:13
Zde spustíte zvukový záznam13.10.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 – Větrná čp. 1422, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnických podílů ke garážím - jednotkám)13:41:56
Zde spustíte zvukový záznam13.11.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 3114/22 a 3114/113 a částí pozemků parc. č. 3110/3 a 3114/10 v k. ú. České Budějovice 7, pro cyklostezku směr Včelná13:45:18
Zde spustíte zvukový záznam13.12.Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 2146/1 v k. ú. České Budějovice 314:08:36
Zde spustíte zvukový záznam13.13.Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického14:10:11
Zde spustíte zvukový záznam14.Zpráva k předpisu vyúčtování úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného u prostor sloužících podnikání s žádostí o prominutí15:36:31
Zde spustíte zvukový záznam15.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče pro rok 201515:53:30
Zde spustíte zvukový záznam16.Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice15:54:57
Zde spustíte zvukový záznam17.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích - MOTORfest; 1/2Maraton České Budějovice15:57:38
Zde spustíte zvukový záznam18.Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje16:19:35
Zde spustíte zvukový záznam19.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. března a 4. dubna 201616:23:22
Zde spustíte zvukový záznam20.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice16:36:05
Zde spustíte zvukový záznam21.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 14. 4. 201616:52:46
Zde spustíte zvukový záznam22.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 2. 3. 201616:54:47
Zde spustíte zvukový záznam23.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice17:03:32
Zde spustíte zvukový záznam24.Diskuse zastupitelů 17:27:53