Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2016016 , dne 16. května 2016

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 09:09:28
Zde spustíte zvukový záznam01.Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka v katastrálním území České Budějovice 209:15:14
Zde spustíte zvukový záznam02.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 20. 5. 201609:50:23
Zde spustíte zvukový záznam03.Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice10:00:34
Zde spustíte zvukový záznam04.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Vidov10:04:02
Zde spustíte zvukový záznam05.Žádost Events 4 you, z. s., o finanční příspěvek na sportovní akci "Barvám neutečeš" pořádanou v Českých Budějovicích v roce 201610:05:26
Zde spustíte zvukový záznam06.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"10:07:04
Zde spustíte zvukový záznam07.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"10:11:15
Zde spustíte zvukový záznam08.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"10:49:29
Zde spustíte zvukový záznam09.Poskytnutí investičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"10:51:01
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 - 2. výzva10:52:19
Zde spustíte zvukový záznam11.Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 201511:11:07
Zde spustíte zvukový záznam12.Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice11:19:04
Zde spustíte zvukový záznam13.Návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 201511:20:11
Zde spustíte zvukový záznam14.Rozpočtové opatření číslo 3311:21:52
Zde spustíte zvukový záznam15.Rozpočtová opatření číslo 55 a 5611:24:03
Zde spustíte zvukový záznam16.Fond podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice - změna základních dokumentů11:38:02
Zde spustíte zvukový záznam17.Přehled podaných žádostí o dotaci za 1. čtvrtletí 201611:47:02
Zde spustíte zvukový záznam18."České Budějovice, ulice Ke Studánce, I. a II. etapa" - Smlouva o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku - dodatek č. 111:48:33
Zde spustíte zvukový záznam19.01.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 2734/52 v k. ú. České Budějovice 7, Kozinova ulice, Rožnov11:51:26
Zde spustíte zvukový záznam19.02.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 3684/1, parc. č. 3684/75 a parc. č. 3684/3 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Ledenická)11:52:44
Zde spustíte zvukový záznam19.03.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "SO 433-Úprava VO Ledenická" - dálnice D311:54:01
Zde spustíte zvukový záznam19.04.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky v k. ú. Hrdějovice – cyklostezka ČB – Borek, JK - SÚS11:55:11
Zde spustíte zvukový záznam19.05.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky v k. ú. České Budějovice 3 a v k. ú. Hrdějovice  – cyklostezka ČB - Borek11:57:50
Zde spustíte zvukový záznam19.06.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (lokalita býv. vojenského cvičiště Čtyři Dvory) - HS AUTO, s. r. o.11:58:57
Zde spustíte zvukový záznam28.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:07:32
Zde spustíte zvukový záznam19.07.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Branišov u Dubného – kynologická činnost, lokalita U Hada13:57:48
Zde spustíte zvukový záznam19.08.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 542, v k. ú. České Budějovice 3 - Nemanice (ul. Rybářská)13:59:49
Zde spustíte zvukový záznam19.09.Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 3021/1 v k. ú. České Budějovice 6 – rozšíření zahrady u budovy lékařské ordinace a rehabilitace14:01:31
Zde spustíte zvukový záznam19.10.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2263, v k. ú. České Budějovice 3, ul. Klostermannova14:11:34
Zde spustíte zvukový záznam19.11.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2440/209 v k. ú. České Budějovice 6 – rozšíření zahrady u RD v Osikové ul.14:13:11
Zde spustíte zvukový záznam19.12.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2061/964 v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná14:22:54
Zde spustíte zvukový záznam19.13.Dispozice s majetkem města - prodej  pozemku parc. č. 1204/3 v k. ú. České Budějovice 314:24:25
Zde spustíte zvukový záznam19.14.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 346 a č. 357/2 v k. ú. Třebotovice – lokalita rybníka Lusný  14:26:08
Zde spustíte zvukový záznam19.15.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy darovací na nemovitosti a stavby silnice II/156 a II/157 v k. ú. České Budějovice 3, 4 a 6 – dárce Jihočeský kraj14:38:02
Zde spustíte zvukový záznam19.16.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavby ZTV na částech pozemků parc. č. 2128/1, 2139/10, 2139/53 a 4728/3, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Průběžná)14:39:40
Zde spustíte zvukový záznam19.17.Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 883 v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné, ul. Prašná)14:41:04
Zde spustíte zvukový záznam19.18.Dispozice s majetkem města -  odkoupení pozemků parc. č. 3363/73 a 3363/39 v k. ú. České Budějovice 614:42:32
Zde spustíte zvukový záznam19.19.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2014/18 v k. ú. České Budějovice 2 (pod domem M. Horákové čp. 1431, sídliště Máj)14:45:11
Zde spustíte zvukový záznam19.20.Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o předání stavby přechodu přes železniční vlečku v rámci realizace stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2. etapa - zrušení usnesení č. 17/201514:46:59
Zde spustíte zvukový záznam20.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 201614:48:38
Zde spustíte zvukový záznam21.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích - 27. Hudební slavnosti Emy Destinnové; 5. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech, start I. etapy závodu; Jihočeský jazzový festival; EUROGYM 201614:50:31
Zde spustíte zvukový záznam22.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 19. dubna, 2. a 3. května 201615:03:29
Zde spustíte zvukový záznam23.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice15:04:29
Zde spustíte zvukový záznam24.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 12. 5. 201615:08:10
Zde spustíte zvukový záznam25.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 4. 2016 a 4. 5. 201615:09:19
Zde spustíte zvukový záznam26.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice15:11:10
Zde spustíte zvukový záznam27.Diskuse zastupitelů15:14:30