Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2017027 , dne 18. září 2017

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Divadelnímu spolku J. K. Tyl České Budějovice v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bylo zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva - zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 09:27:49
Zde spustíte zvukový záznam01.Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích09:40:12
Zde spustíte zvukový záznam02.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích09:42:31
Zde spustíte zvukový záznam03.Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod II v katastrálním území České Budějovice 509:43:51
Zde spustíte zvukový záznam04.Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka II v katastrálním území České Budějovice 209:46:47
Zde spustíte zvukový záznam05.Koncesní smlouva pro koncesní řízení pod názvem "Provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice"10:02:37
Zde spustíte zvukový záznam06.Informativní zpráva o zápisu do mateřských škol zřizovaných městem České Budějovice pro školní rok 2017/201810:45:23
Zde spustíte zvukový záznam07.Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2017/201811:02:07
Zde spustíte zvukový záznam08.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice11:13:54
Zde spustíte zvukový záznam09.Žádost Volejbalového klubu České Budějovice, z. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice mužů ve volejbalové sezóně 2016/201711:17:15
Zde spustíte zvukový záznam11.Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 201711:29:29
Zde spustíte zvukový záznam12.Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2018 až 202211:33:07
Zde spustíte zvukový záznam13.Rozpočtové opatření číslo 119 - úprava rozpočtu 201711:41:15
Zde spustíte zvukový záznam14.Rozpočtové opatření číslo 12711:51:15
Zde spustíte zvukový záznam30.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)13:04:54
Zde spustíte zvukový záznam31.Informace o kritické situaci v dopravě ve městě (tento bod byl projednán po Vystoupení občanů po 13:00 hodině)14:00:03
Zde spustíte zvukový záznam10.Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027 - finální verze před zahájením procesu SEA14:21:59
Zde spustíte zvukový záznam15.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 3915:48:01
Zde spustíte zvukový záznam16.Žádost Bohemia JazzFest, o. p. s., o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně16:20:13
Zde spustíte zvukový záznam17.01.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 27 a 32/3 v k. ú. Haklovy Dvory16:52:38
Zde spustíte zvukový záznam17.02.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3021/1 v k. ú. České Budějovice 616:54:48
Zde spustíte zvukový záznam17.03.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků v k. ú. Haklovy Dvory v lokalitě řadových garáží16:56:25
Zde spustíte zvukový záznam17.04.Dispozice s majetkem města - záměr majetkového vypořádání - možnosti dopravní obslužnosti pozemků parc. č. 596/11 a 596/12 přes pozemky parc. č. 599/12 a 596/9 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní)16:58:03
Zde spustíte zvukový záznam17.05.Dispozice s majetkem města – záměr směny částí pozemků parc. č. 2756/1, 2637/1, 2532/2 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic17:16:52
Zde spustíte zvukový záznam17.06.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby na pozemcích v areálu býv. kasáren Čtyři Dvory v k. ú. České Budějovice 2 17:24:14
Zde spustíte zvukový záznam17.07.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2440/209, 2440/210, 2440/211, 2440/236 a parc. č. 2440/237 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Osiková17:27:15
Zde spustíte zvukový záznam17.08.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2063/2 v  k. ú. České Budějovice 2 (ul. U Rozvodny, sídl. Máj) 17:33:47
Zde spustíte zvukový záznam17.09.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1009/16 v k. ú. Třebotovice  17:35:15
Zde spustíte zvukový záznam17.10.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2300 v k. ú. České Budějovice 3 – Čéčova č. p. 733, Pražské předměstí (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)17:36:47
Zde spustíte zvukový záznam17.11.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Roudné17:39:18
Zde spustíte zvukový záznam17.12.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 se společností Pohůrecká investiční, s. r. o. (Suché Vrbné)18:15:03
Zde spustíte zvukový záznam17.13.Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 6 - Novohradská ulice18:21:51
Zde spustíte zvukový záznam17.14.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání stavby ZTV v k. ú. České Vrbné (obchodní zóna u Globusu)18:24:20
Zde spustíte zvukový záznam17.15.Dispozice s majetkem města –  budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 2367/1 v k. ú. České Budějovice 5 – „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská – Dobrovodská) a Hraniční (Vrbenská – K. Uhlíře) stavební úpravy“18:25:41
Zde spustíte zvukový záznam17.16.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 2300/6, parc. č. 2330/3 a parc. č. 2330/4 v k. ú.  České Budějovice 5 (hřiště, ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)18:27:08
Zde spustíte zvukový záznam17.17.Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 2206/2, 2206/18, 2216/35  v k. ú. České Budějovice 2 - Cyklostezka Suchomelská18:33:08
Zde spustíte zvukový záznam17.18.Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 1800/1 a 1801/1 v  k. ú. České Budějovice 3 - Cyklostezka Suchomelská - změna usnesení18:34:35
Zde spustíte zvukový záznam17.19.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v lokalitě u Branišovské silnice, k. ú. České Budějovice 2 (fyzické osoby) – majetkové vypořádání pro stavbu „Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách“18:36:09
Zde spustíte zvukový záznam17.20.Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 2184/2 a 2184/8, k. ú. České Budějovice 2, cyklostezka u LIDL18:37:47
Zde spustíte zvukový záznam17.21.Dispozice s majetkem města – uzavření smluv na majetkoprávní vyrovnání pro stavbu „ZTV Zavadilka u Boru, České Budějovice, 2. etapa“ v k. ú. Haklovy Dvory18:39:39
Zde spustíte zvukový záznam17.22.Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby ZTV Stará cesta a U Pramene v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné)18:42:09
Zde spustíte zvukový záznam17.23.Dispozice s majetkem města -  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků s ČR-ÚZSVM v k. ú. České Budějovice 5 a 618:44:26
Zde spustíte zvukový záznam17.24.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2, 4 a 718:45:56
Zde spustíte zvukový záznam17.25.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku v ulici Na Děkanských polích v k. ú. České Budějovice 718:47:36
Zde spustíte zvukový záznam17.26.Dispozice s majetkem města -  uzavření " Dohody o předání stavby" v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1."18:48:58
Zde spustíte zvukový záznam17.27.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města České Budějovice – zrušení usnesení  18:50:14
Zde spustíte zvukový záznam17.28.Dispozice s majetkem města – prodej domu v ulici Fr. Ondříčka 1209/22, 1130/24 a 1129/26, vše v k. ú. České Budějovice 218:51:44
Zde spustíte zvukový záznam18.Poskytnutí neinvestiční dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2017 - 2. výzva19:07:54
Zde spustíte zvukový záznam19.Přehled podaných žádostí o dotaci za období duben-srpen 201719:09:43
Zde spustíte zvukový záznam20.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 201619:11:35
Zde spustíte zvukový záznam21.Poskytování hospicové péče pro občany města České Budějovice19:13:23
Zde spustíte zvukový záznam22.Návrh dalšího řešení podpory mládežnického sportu ve městě České Budějovice19:16:18
Zde spustíte zvukový záznam23.Návrh dalšího řešení podpory vrcholového sportu (hokej, fotbal, volejbal) v Českých Budějovicích19:33:25
Zde spustíte zvukový záznam24.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 26. června, 17. a 31. července, 14. a 28. srpna, 4. září 201719:51:20
Zde spustíte zvukový záznam25.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice19:53:10
Zde spustíte zvukový záznam26.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 13. 9. 201719:58:52
Zde spustíte zvukový záznam27.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 5. 2017, 7. 6. 2017 a 6. 9. 201720:00:09
Zde spustíte zvukový záznam28.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice20:07:09
Zde spustíte zvukový záznam29.Diskuse zastupitelů20:32:17