Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2017029 , dne 11. prosince 2017

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu09:10:11
Zde spustíte zvukový záznam01.Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 16 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 201809:38:58
Zde spustíte zvukový záznam02.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 201810:43:34
Zde spustíte zvukový záznam03.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 201811:26:27
Zde spustíte zvukový záznam26.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:08:49
Zde spustíte zvukový záznam04.Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství14:52:10
Zde spustíte zvukový záznam05.Obecně závazná vyhláška o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice16:28:06
Zde spustíte zvukový záznam06.Návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 201816:52:35
Zde spustíte zvukový záznam07.Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Základní školy, O. Nedbala 30, České Budějovice17:02:24
Zde spustíte zvukový záznam08.Žádost sportovního klubu FBC Štíři, z. s., o mimořádný finanční příspěvek na celoroční činnost dětí a mládeže ve florbalové sezóně 2017/201817:05:03
Zde spustíte zvukový záznam09.„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa - gastro - technologie“ - žádost o prominutí smluvní pokuty17:40:22
Zde spustíte zvukový záznam10.Záměr vypsání veřejné zakázky na akci „Multifunkční centrum Dlouhá louka" včetně následné realizace v letech 2018 - 201917:56:25
Zde spustíte zvukový záznam11.Přijetí bankovního úvěru k přefinancování stávajícího investičního úvěru17:58:39
Zde spustíte zvukový záznam12.Rozpočtové opatření číslo 17818:00:30
Zde spustíte zvukový záznam13.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 5118:02:01
Zde spustíte zvukový záznam14.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3862/1 v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Kubatova (pro výstavbu trafostanice)18:05:44
Zde spustíte zvukový záznam14.02.Dispozice s majetkem města – prodej STL plynovodní přípojky k objektu Pražská tř. 432/147, k. ú. České Budějovice 318:07:01
Zde spustíte zvukový záznam14.03.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby „Výstavba 2 výtahů a bezbariérová úprava vstupů bytového domu J. Opletala č. p. 822,823, České Budějovice 2“, k. ú. České Budějovice 218:24:42
Zde spustíte zvukový záznam14.04.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemku v k. ú. České Budějovice 6 – lokalita Malý jez18:43:05
Zde spustíte zvukový záznam14.05.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 se společností Pohůrecká investiční, s. r. o. (Suché Vrbné)18:44:20
Zde spustíte zvukový záznam14.06.Dispozice s majetkem města – výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 – „Rybák“ lokalita cyklostezka - OMV18:46:25
Zde spustíte zvukový záznam14.07.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v lokalitě u Branišovské silnice, k. ú. České Budějovice 2 (Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského) – majetkové vypořádání pro stavbu „Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách“18:56:54
Zde spustíte zvukový záznam14.08.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 586 v k. ú.  Č. Budějovice 519:13:07
Zde spustíte zvukový záznam14.09.Dispozice s majetkem města – odkoupení id. ½ domu Fr. Šrámka 1304/12 v k. ú. České Budějovice 319:14:33
Zde spustíte zvukový záznam15.Návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 2018 - změna usnesení19:32:26
Zde spustíte zvukový záznam16.Pověřovací akty dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 (2012/21/EU) - sociální služby19:58:52
Zde spustíte zvukový záznam17.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice20:00:53
Zde spustíte zvukový záznam18.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice20:02:14
Zde spustíte zvukový záznam19.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 13. a 27. 11. 201720:03:26
Zde spustíte zvukový záznam20.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice20:06:51
Zde spustíte zvukový záznam21.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 6. 12. 201720:20:44
Zde spustíte zvukový záznam22.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 1. 11. 201720:21:26
Zde spustíte zvukový záznam23.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice20:37:46
Zde spustíte zvukový záznam24.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 201820:50:19
Zde spustíte zvukový záznam25.Diskuse zastupitelů20:52:06