Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2018031 , dne 19. března 2018

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 09:07:23
Zde spustíte zvukový záznam01.Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 201809:39:44
Zde spustíte zvukový záznam02.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 201809:47:22
Zde spustíte zvukový záznam03.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 201809:53:27
Zde spustíte zvukový záznam04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích10:07:39
Zde spustíte zvukový záznam05.Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích10:37:03
Zde spustíte zvukový záznam06.Pořízení územního plánu České Budějovice10:39:35
Zde spustíte zvukový záznam07.Záměr vypsání veřejné zakázky na nový územní plán České Budějovice11:15:07
Zde spustíte zvukový záznam08.Návrh pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Kasárenská v katastrálním území České Budějovice 6 ve zkráceném postupu pořizování11:16:09
Zde spustíte zvukový záznam09.Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo11:25:02
Zde spustíte zvukový záznam10.Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice11:29:36
Zde spustíte zvukový záznam11.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce"11:34:31
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice, z. s., za reprezentaci města v Champions league a Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku 2017/201811:35:54
Zde spustíte zvukový záznam13.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje11:41:31
Zde spustíte zvukový záznam14.Poskytnutí investiční dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol České Budějovice11:48:30
Zde spustíte zvukový záznam15.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 201712:02:21
Zde spustíte zvukový záznam16.Rozpočtové opatření číslo 2012:04:14
Zde spustíte zvukový záznam17.Rozpočtové opatření číslo 21 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 201812:06:09
Zde spustíte zvukový záznam34.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:08:04
Zde spustíte zvukový záznam18.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 716:11:33
Zde spustíte zvukový záznam19.01.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 3342 a parc. č. 3343/2 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Kaštanová16:18:49
Zde spustíte zvukový záznam19.02.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. České Vrbné16:20:28
Zde spustíte zvukový záznam19.03.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby obytného komplexu v lokalitě „Luční jez“, k. ú. České Budějovice 216:23:09
Zde spustíte zvukový záznam19.04.Dispozice s majetkem města - přijetí daru - pozemku parc. č. 2782/4 v k. ú. České Budějovice 6 v rámci stavby dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice17:18:32
Zde spustíte zvukový záznam19.05.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3, 4, 5, 6 a Třebotovice  17:19:49
Zde spustíte zvukový záznam19.06.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 71/4 za část pozemku parc. č. 77/1 v k. ú. České Budějovice 7  17:21:01
Zde spustíte zvukový záznam19.07.Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků  parc. č. 569, parc. č. 568, parc. č. 567, v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1.17:22:41
Zde spustíte zvukový záznam19.08.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2, areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  (JTH Holding, a. s.)17:23:43
Zde spustíte zvukový záznam19.09.Dispozice s majetkem města - odkoupení části parc. č. 139/92 v k. ú. České Budějovice 3 - majetkové vypořádání (ul. Opatovická)17:34:34
Zde spustíte zvukový záznam19.10.Dispozice s majetkem města – uzavření smluv o odkoupení staveb a směně pozemků,  ZTV Rožnov „U školy“ v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.17:35:52
Zde spustíte zvukový záznam19.11.Dispozice s majetkem města – budoucí přijetí daru stavby prodloužení kanalizačního řadu v k. ú. České Budějovice 5 dle „Pravidel pro převod ZTV“ (ul. Kamarytova, Suché Vrbné)17:37:01
Zde spustíte zvukový záznam19.12.Dispozice s majetkem města – budoucí nabytí dokončených stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby „I/20 České Budějovice, severní spojka“17:39:22
Zde spustíte zvukový záznam20.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 201717:42:32
Zde spustíte zvukový záznam21.Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013-201817:44:34
Zde spustíte zvukový záznam22.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro  Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 201817:45:47
Zde spustíte zvukový záznam23.Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 201717:47:08
Zde spustíte zvukový záznam24.Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 201717:48:11
Zde spustíte zvukový záznam25.Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 201717:49:37
Zde spustíte zvukový záznam26.Integrovaný plán rozvoje území - informace o realizaci, změna strategie17:50:40
Zde spustíte zvukový záznam27.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 19. 2., 5. a 9. 3. 201818:14:37
Zde spustíte zvukový záznam28.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice18:15:27
Zde spustíte zvukový záznam29.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 6. 12. 2017, 6. 2. 2018 a 14. 3. 201818:26:04
Zde spustíte zvukový záznam30.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 7. 2. 2018         18:28:11
Zde spustíte zvukový záznam31.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice18:31:09
Zde spustíte zvukový záznam32.Revokace usnesení zastupitelstva města č. 269/2017 ze dne 11. 12. 2017, týkající se návrhu odměn neuvolněných členů zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 201818:44:17
Zde spustíte zvukový záznam33.Diskuse zastupitelů19:06:52