Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2018032 , dne 14. května 2018

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 09:08:07
Zde spustíte zvukový záznam01.Obecně  závazná vyhláška o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice10:15:44
Zde spustíte zvukový záznam02.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích10:23:37
Zde spustíte zvukový záznam03.Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2018 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje10:24:47
Zde spustíte zvukový záznam04.Žádost Tempo Team Prague, s. r. o., o navýšení dotace na významnou akci - 1/2Maraton České Budějovice dne 2. 6. 2018 - podpora evropské atletiky - projekt "EuroHeroes"10:26:37
Zde spustíte zvukový záznam05.Stanovení odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce a některých dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města, rady města a jejich orgánů10:34:37
Zde spustíte zvukový záznam06.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.10:43:08
Zde spustíte zvukový záznam07.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 30. 5. 201810:57:13
Zde spustíte zvukový záznam08.Poskytnutí investiční a neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.11:55:06
Zde spustíte zvukový záznam09.Záměr financování na akci "Revitalizace a výběr provozovatele Kulturního domu Slavie" - koncesní řízení11:57:52
Zde spustíte zvukový záznam36.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)13:05:23
Zde spustíte zvukový záznam10.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - změna usnesení16:14:35
Zde spustíte zvukový záznam11.Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Nová 5, České Budějovice16:15:53
Zde spustíte zvukový záznam12.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 201716:17:15
Zde spustíte zvukový záznam13.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 201816:18:19
Zde spustíte zvukový záznam14.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"16:19:33
Zde spustíte zvukový záznam15.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"16:21:08
Zde spustíte zvukový záznam16.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"16:39:39
Zde spustíte zvukový záznam17.Poskytnutí investičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"16:41:25
Zde spustíte zvukový záznam18.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 6: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"16:42:51
Zde spustíte zvukový záznam19.„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa - gastro - technologie“ - žádost o prominutí části smluvní pokuty16:48:17
Zde spustíte zvukový záznam20.Rozpočtové opatření číslo 47 a 4816:51:09
Zde spustíte zvukový záznam21.01.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. České Vrbné - výsledek výběrového řízení17:36:56
Zde spustíte zvukový záznam21.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2287/1 v k. ú. České Budějovice 7, Beránkovo nábřeží17:38:47
Zde spustíte zvukový záznam21.03.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2637/2 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic17:40:01
Zde spustíte zvukový záznam21.04.Dispozice s majetkem města –  prodej pozemků parc. č. 2187/2, 2193/3, 2189/2, 2212/1, 2212/3, 2213/3, 1846/3, 1842/10, 1843 v k. ú. Buková u Nových Hradů17:43:15
Zde spustíte zvukový záznam21.05.Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemků parc. č. 2061/965, 2061/964, 2061/928 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Větrná)17:48:43
Zde spustíte zvukový záznam21.06.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1254 v k. ú. České Budějovice 3 (ulice Horní, u hřbitova sv. Otýlie)17:51:56
Zde spustíte zvukový záznam21.07.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2705 v k. ú. České Budějovice 6 - změna usnesení17:54:38
Zde spustíte zvukový záznam21.08.Dispozice s majetkem města - bezúplatné nabytí id. 5/48 pozemku parc. č. 570/1 v k. ú. České Budějovice 4 - dopravní stavba "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1."17:55:54
Zde spustíte zvukový záznam21.09.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2, areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  (JTH Holding, a. s.)17:57:11
Zde spustíte zvukový záznam21.10.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV „Mladé – Nad potokem III“, k. ú. České Budějovice 6 (lokalita Novohradská – Ke Špačkům)18:05:15
Zde spustíte zvukový záznam21.11.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na stavbu ZTV, na části pozemku parc. č. 3355/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Budivojova)18:10:03
Zde spustíte zvukový záznam21.12.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na stavby ZTV, na části pozemku parc. č. 3960 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jaroslava Haška)18:11:26
Zde spustíte zvukový záznam21.13.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní  na odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb ZTV „BD Čechova na p. č. 1513/8, 1513/9, 1513/10, 1516, 1514, k.ú. České Budějovice 6“, ul. Čechova18:12:46
Zde spustíte zvukový záznam21.14.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 1809/7, 1809/10, 1809/11, 1809/12, 1809/13, 1809/14, 1809/15, 1809/16, 1809/18, 1809/19, 1809/41 v k. ú. České Budějovice 2, Stromovka18:17:02
Zde spustíte zvukový záznam21.15.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/2 v k. ú. České Budějovice 2 (pod pergolou u restaurace) – ul. V. Talicha, sídliště Šumava18:18:40
Zde spustíte zvukový záznam21.16.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 265/1 v katastrálním území Třebín18:20:10
Zde spustíte zvukový záznam21.17.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 488/1 v k. ú. Roudné18:21:49
Zde spustíte zvukový záznam22.Žádost o prominutí smluvních úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného u prostoru sloužícího podnikání18:24:13
Zde spustíte zvukový záznam23.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče pro rok 201718:30:59
Zde spustíte zvukový záznam24.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 201818:32:27
Zde spustíte zvukový záznam25.Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 201818:34:09
Zde spustíte zvukový záznam26.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2018 - 1. výzva18:35:52
Zde spustíte zvukový záznam27.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2018 - 2. výzva18:37:45
Zde spustíte zvukový záznam28.Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 201818:38:50
Zde spustíte zvukový záznam29.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 26. 3., 16., 17. a 30. 4. 201818:40:05
Zde spustíte zvukový záznam30.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice18:43:04
Zde spustíte zvukový záznam31.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 9. 5. 201818:45:13
Zde spustíte zvukový záznam32.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 7. 3. 2018 a ze dne 4. 4. 201818:46:26
Zde spustíte zvukový záznam33.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice18:51:11
Zde spustíte zvukový záznam34.Informativní zpráva - provoz linky MHD č. 24 v souvislosti s rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích18:57:55
Zde spustíte zvukový záznam35.Diskuse zastupitelů19:11:13