Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2018001 dne 15.11.2018

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, předání osvědčení o vzniku mandátu, složení slibu člena zastupitelstva města se uskuteční v obřadní síni českobudějovické radnice v 1. patře, následující body programu proběhnou v zasedací místnosti zastupitelstva města ve 2. patře

 • 01.
 • Schválení programu zasedání

 • 02.
 • Volba členů návrhové a volební komise

 • 03.
 • Stanovení počtu členů Rady města České Budějovice

 • 04.
 • Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města

 • 05.
 • Volba primátora

 • 06.
 • Volba náměstků primátora

 • 07.
 • Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města

 • 08.
 • Volba neuvolněných členů rady města

 • 09.
 • Určení náměstka primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci

 • 10.
 • Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů

 • 11.
 • Stanovení odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce a některých dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města, rady města a jejich orgánů (čj. KP-ZM/539/2018/M/239)

 • 12.
 • Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/540/2018/M/240)