Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2018001 , dne 15. listopadu 2018

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam01.Schválení programu zasedání10:06:31
Zde spustíte zvukový záznam03.Stanovení počtu členů Rady města České Budějovice10:14:23
Zde spustíte zvukový záznam04.Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města10:15:49
Zde spustíte zvukový záznam05.Volba primátora11:09:51
Zde spustíte zvukový záznam06.Volba náměstků primátora11:40:08
Zde spustíte zvukový záznam07.Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města14:57:21
Zde spustíte zvukový záznam08.Volba neuvolněných členů rady města15:01:01
Zde spustíte zvukový záznam09.Určení náměstka primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci15:16:54
Zde spustíte zvukový záznam10.Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů15:18:17
Zde spustíte zvukový záznam11.Stanovení odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce a některých dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města, rady města a jejich orgánů16:45:32
Zde spustíte zvukový záznam12.Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice16:55:16