Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2019003 , dne 11. února 2019

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Složení slibu Ing. Světlany Procházkové, MBA, náhradnice za Radka Bělohlava, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu09:07:00
Zde spustíte zvukový záznam01.Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic 10:11:28
Zde spustíte zvukový záznam02.Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města – změna usnesení zastupitelstva města10:16:25
Zde spustíte zvukový záznam03.Změna č. 80 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská v katastrálním území České Budějovice 6 zkráceným postupem pořízení10:20:30
Zde spustíte zvukový záznam04.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 201910:25:24
Zde spustíte zvukový záznam05.Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny11:24:25
Zde spustíte zvukový záznam06.Dar pro Nadační fond Svatovítské varhany na stavbu nových varhan11:28:34
Zde spustíte zvukový záznam07.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 15. 2. 201911:31:54
Zde spustíte zvukový záznam08.Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice11:34:06
Zde spustíte zvukový záznam09.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice11:35:30
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice11:38:46
Zde spustíte zvukový záznam11.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice11:39:27
Zde spustíte zvukový záznam12.Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice11:40:14
Zde spustíte zvukový záznam13.Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 201812:00:47
Zde spustíte zvukový záznam14.Záměr vypsání veřejné zakázky na zajištění správy digitální technické mapy města České Budějovice12:02:25
Zde spustíte zvukový záznam15.Zřízení peněžního Fondu rezerv a rozvoje města12:10:01
Zde spustíte zvukový záznam23.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)13:06:39
Zde spustíte zvukový záznam16.Rozpočtová opatření číslo 14 až 1614:26:19
Zde spustíte zvukový záznam17.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemků parc. č. 1394/6 a 1394/7, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Lipová, Čtyři Dvory) – změna usnesení14:40:44
Zde spustíte zvukový záznam17.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 – Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky (vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)14:42:53
Zde spustíte zvukový záznam17.03.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2672/78, 2672/47 a části pozemku parc. č. 2672/56 v k. ú. Třebotovice14:47:38
Zde spustíte zvukový záznam17.04.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 888/1 v katastrálním území Homole14:49:04
Zde spustíte zvukový záznam17.05.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 1564 a 1739/3  v k.ú. Dvorec u Třebče14:50:15
Zde spustíte zvukový záznam17.06.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 946/6 za pozemky parc. č. 914/3, 931/6, 929/13 a parc. č. 929/14 v k.ú. Litvínovice, vodní dílo „Zlatá stoka“14:51:33
Zde spustíte zvukový záznam17.07.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (Na Dlouhé louce, u čerpací stanice PHM)14:53:08
Zde spustíte zvukový záznam17.08.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2434/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Antala Staška14:54:11
Zde spustíte zvukový záznam17.09.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 724/23, 724/68 a částí parc. č. 724/1 v k. ú. České Budějovice 7, ul. U Vltavy14:55:28
Zde spustíte zvukový záznam17.10.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 3254/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Novohradská14:58:44
Zde spustíte zvukový záznam17.11.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucím odkoupení chodníku na části pozemku parc. č. 2652 v k. ú. České Budějovice 7, ulice St. Čečka15:00:36
Zde spustíte zvukový záznam17.12.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV včetně pozemků dle „Zásad“ v rámci stavby „OS Dubičný potok České Budějovice“ v k. ú. České Budějovice 4 a k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné, ul. Vrbenská)15:01:38
Zde spustíte zvukový záznam17.13.Dispozice s majetkem města – uzavření smluv na  budoucí převedení stavby parkovacího stání, chodníku a pozemku pod stavbou na částech pozemku parc. č. 2115/7, 2117/17, 2117/1 a 2115/1 v k.ú. České Budějovice 2, U Hvízdala, Arpida15:19:08
Zde spustíte zvukový záznam17.14.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 797/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Vltavská)15:21:02
Zde spustíte zvukový záznam18.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. 12. 2018, 7., 14. a 28. 1. 201915:22:34
Zde spustíte zvukový záznam19.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice15:23:37
Zde spustíte zvukový záznam20.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 2. 201915:24:41
Zde spustíte zvukový záznam21.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice15:28:04
Zde spustíte zvukový záznam22.Diskuze zastupitelů16:59:01