Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2019004 , dne 25. března 2019

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 26.9, schválení programu10:06:24
Zde spustíte zvukový záznam01.Odvolání náměstka primátora Ing. Františka Konečného, Ph.D.12:13:49
Zde spustíte zvukový záznam35.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)13:03:48
Zde spustíte zvukový záznam19.Poskytnutí investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s.15:05:33
Zde spustíte zvukový záznam02.Prezentace a projednání "Strategického plánu městské udržitelné mobility České Budějovice - SUMP"15:18:43
Zde spustíte zvukový záznam03.Dohoda o provedení práce a dohody o pracovní činnosti pro členy Zastupitelstva města České Budějovice  15:38:06
Zde spustíte zvukový záznam04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích15:41:15
Zde spustíte zvukový záznam05.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Za Otýlií a Pekárenská v k. ú. České Budějovice 4 ve zkráceném postupu pořizování16:37:19
Zde spustíte zvukový záznam06.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem v k. ú. České Budějovice 6 ve zkráceném postupu pořizování16:39:53
Zde spustíte zvukový záznam07.Nedestruktivní archeologický výzkum v kostele Obětování Panny Marie, 2. etapa výzkumu – vyzvednutí ostatků prvního převora dominikánského konventu P. Jindřicha Libraria, OP.16:42:15
Zde spustíte zvukový záznam08.Zřízení výboru zastupitelstva města pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic16:51:24
Zde spustíte zvukový záznam09.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 201817:29:31
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2019, opatření č. 117:32:07
Zde spustíte zvukový záznam11.Dispozice s majetkem města - záměr nabytí id. 7/120 pozemku parc. č. 2112/12 v k. ú. Hvožďany u Bechyně17:48:43
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 201917:50:28
Zde spustíte zvukový záznam13.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice17:52:23
Zde spustíte zvukový záznam14.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 201817:53:52
Zde spustíte zvukový záznam15.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce"17:54:59
Zde spustíte zvukový záznam16.Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2018 pro děti a mládež od 10 do 18 let17:56:39
Zde spustíte zvukový záznam17.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 201917:58:23
Zde spustíte zvukový záznam18.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2019/202018:34:45
Zde spustíte zvukový záznam20.Plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice18:36:01
Zde spustíte zvukový záznam21.Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 201818:43:23
Zde spustíte zvukový záznam22.Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 201818:46:15
Zde spustíte zvukový záznam23.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 201918:48:18
Zde spustíte zvukový záznam24.Rozpočtové opatření číslo 2318:50:04
Zde spustíte zvukový záznam25.Rozpočtové opatření číslo 24 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 201918:51:39
Zde spustíte zvukový záznam26.Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 201921:07:05
Zde spustíte zvukový záznam27.01.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2221/13 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Zachariášova, sídl. Na Pražské)21:09:37
Zde spustíte zvukový záznam27.02.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1150/21 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Okružní)21:10:38
Zde spustíte zvukový záznam27.03.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2953/40 v k. ú. České Budějovice 7, Rožnov (cyklostezka směr Včelná),21:11:56
Zde spustíte zvukový záznam27.04.Dispozice s majetkem města –  bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 3950/2, pod stavbou chodníků, k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.  21:12:54
Zde spustíte zvukový záznam27.05.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 3949/1, k. ú. České Budějovice 7 a parc. č. 2779/1, k. ú. Třebotovice, pod přístřešky MHD   21:13:57
Zde spustíte zvukový záznam27.06.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Sluneční terasy Suché Vrbné “ včetně pozemků dle „Zásad“, vše v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné)21:15:05
Zde spustíte zvukový záznam27.07.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2061/319 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. V. Talicha, sídliště Šumava)21:16:32
Zde spustíte zvukový záznam27.08.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 263/2 a 263/23 v k. ú. České Vrbné (lokalita u Nového vrbenského rybníku)21:20:09
Zde spustíte zvukový záznam27.09.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. číslo 1118/1 v k. ú. České Budějovice 7, Roudenská21:21:22
Zde spustíte zvukový záznam27.10.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2139/19 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. V Oblouku)21:22:40
Zde spustíte zvukový záznam28.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 25. 2., 11. a 18. 3. 201921:26:36
Zde spustíte zvukový záznam29.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek občanů vznesených na Zastupitelstvu města České Budějovice21:27:43
Zde spustíte zvukový záznam30.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 20. 3. 201921:28:50
Zde spustíte zvukový záznam31.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 15. 1. 2019 a ze dne 6. 3. 201921:31:20
Zde spustíte zvukový záznam32.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice21:33:44
Zde spustíte zvukový záznam33.Vyhlášení místního referenda k otázce bourání všesportovní haly22:57:49
Zde spustíte zvukový záznam34.Diskuze zastupitelů23:01:40