Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2019005 , dne 13. května 2019

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 09:10:10
Zde spustíte zvukový záznam01.Situace ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.10:33:33
Zde spustíte zvukový záznam02.Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje11:45:15
Zde spustíte zvukový záznam03.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Pekárenská a U Rozumova dvora v katastrálním území České Budějovice 411:47:36
Zde spustíte zvukový záznam04.Volba členů Výboru Zastupitelstva města České Budějovice pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic11:50:28
Zde spustíte zvukový záznam05."D3 0310/I Úsilné - Hodějovice" - smlouva o realizaci přeložky SO 126.3 - Obratiště11:55:01
Zde spustíte zvukový záznam06.Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.11:57:09
Zde spustíte zvukový záznam07.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu Biologického centra AV ČR, v. v. i.12:13:37
Zde spustíte zvukový záznam08.Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 201913:09:50
Zde spustíte zvukový záznam33.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:10:07
Zde spustíte zvukový záznam09.Integrovaný plán rozvoje území - přesun alokace13:18:08
Zde spustíte zvukový záznam10.Rozpočtová opatření číslo 45 až 4713:21:47
Zde spustíte zvukový záznam11.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.14:08:46
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"14:37:16
Zde spustíte zvukový záznam13.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů"14:38:58
Zde spustíte zvukový záznam14.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"14:40:36
Zde spustíte zvukový záznam15.Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 5 "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"14:42:31
Zde spustíte zvukový záznam16.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"14:43:54
Zde spustíte zvukový záznam17.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 201914:47:22
Zde spustíte zvukový záznam18.Smlouva o spolupráci při podpoře vzdělávání s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích14:49:22
Zde spustíte zvukový záznam19.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019 - 1. výzva14:51:12
Zde spustíte zvukový záznam20.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019 - 2. výzva14:53:02
Zde spustíte zvukový záznam21.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 201815:10:39
Zde spustíte zvukový záznam22.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 201915:14:47
Zde spustíte zvukový záznam23.01.Dispozice s majetkem města - převzetí stavebních objektů od Jihočeského kraje v rámci stavby "Jižní tangenta České Budějovice"  15:16:28
Zde spustíte zvukový záznam23.02.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí stavby chodníku a pozemku pod stavbou a prodej částí pozemku - parc. č. 222/1, 222/2 a 222/6 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř., Piano15:19:17
Zde spustíte zvukový záznam23.03.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4724/47 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní, lokalita řadových garáží)15:21:19
Zde spustíte zvukový záznam23.04.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání – „Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické), stavební část 2 – 1. etapa“, k. ú. České Budějovice 2  15:22:28
Zde spustíte zvukový záznam23.05.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č.  2196/66, k. ú. České Budějovice 2, ulice Krčínova – sídliště Vltava15:25:06
Zde spustíte zvukový záznam23.06.Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků  1801/1 v k. ú. České Budějovice 3 a parc. č. 2206/43 v k. ú. České Budějovice 2  - Cyklostezka Suchomelská15:26:47
Zde spustíte zvukový záznam23.07.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků pod komunikací – parc. č.  1517, č. 1621/2 a 1635/7, vše k. ú. České Budějovice 2 (silnice I/3 – Na Dlouhé louce)15:28:07
Zde spustíte zvukový záznam23.08.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2672/22 v k. ú. Třebotovice, vojenský areál Třebotovice15:29:26
Zde spustíte zvukový záznam23.09.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby záchytného parkoviště Jírovcova – III. etapa, k. ú. České Budějovice 315:30:54
Zde spustíte zvukový záznam23.10.Dispozice s majetkem města - směna pozemků  u prodejny Billa v ulici J. Plachty v k. ú. České Budějovice 315:33:47
Zde spustíte zvukový záznam23.11.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 1635/61 za část pozemku parc. č. 1648/1, k. ú. České Budějovice 2, ulice Volejbalistů  15:35:24
Zde spustíte zvukový záznam23.12.Dispozice s majetkem města – změna průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. Branišov u Dubného a k. ú. Haklovy Dvory15:36:34
Zde spustíte zvukový záznam23.13.Dispozice s majetkem města - záměr budoucího odkoupení stavby ZTV (vodovodní řad) na pozemku parc. č. 52 v k. ú. Haklovy Dvory15:37:59
Zde spustíte zvukový záznam23.14.Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. číslo 2672/20 v k. ú. Třebotovice15:39:24
Zde spustíte zvukový záznam23.15.Dispozice s majetkem města – záměr výkupu částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2, popř. směny částí pozemků parc. č. 104/2 a 2672/49 v k. ú. Třebotovice15:41:41
Zde spustíte zvukový záznam24.Informace rady města o řešení nebytového prostoru Pražská 1255/19 - obnova kavárny16:01:26
Zde spustíte zvukový záznam25.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 28. 3., 1., 15. a 29. 4. 201916:28:01
Zde spustíte zvukový záznam26.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice16:54:12
Zde spustíte zvukový záznam27.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 10. 4. 201916:59:22
Zde spustíte zvukový záznam28.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice17:01:30
Zde spustíte zvukový záznam29.Nový městský web17:04:58
Zde spustíte zvukový záznam30.Analýza odpadového hospodářství města České Budějovice17:19:49
Zde spustíte zvukový záznam31.Studie proveditelnosti - multifunkční sportovní hala17:40:39
Zde spustíte zvukový záznam32.Diskuze zastupitelů18:00:44