Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2019006 , dne 17. června 2019

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu09:09:27
Zde spustíte zvukový záznam01.Volba náměstka primátora09:33:15
Zde spustíte zvukový záznam46.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)13:04:42
Zde spustíte zvukový záznam02.Pověření KV kontrolou usn. č. 200/2019 - zvýšení nájmů v městských bytech13:34:44
Zde spustíte zvukový záznam03.Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna usnesení13:57:15
Zde spustíte zvukový záznam04.Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích13:58:59
Zde spustíte zvukový záznam05.Opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích14:00:08
Zde spustíte zvukový záznam06.Cena statutárního města České Budějovice za rok 201814:01:17
Zde spustíte zvukový záznam07.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., svolaná na den 18. 6. 2019. 14:09:30
Zde spustíte zvukový záznam08.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 26. 6. 201915:26:11
Zde spustíte zvukový záznam09.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Otýlie a Za Otýlií v katastrálním území České Budějovice 3 a 4 zkráceným postupem pořizování15:36:29
Zde spustíte zvukový záznam10.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice VI v katastrálním území Třebotovice zkráceným postupem pořizování15:42:33
Zde spustíte zvukový záznam11.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod IV v katastrálním území České Budějovice 5 zkráceným postupem pořizování15:52:07
Zde spustíte zvukový záznam12.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v katastrálním území Třebotovice zkráceným postupem pořizování15:53:51
Zde spustíte zvukový záznam13.Změna č. 83 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Nemocnice v katastrálním území České Budějovice 715:55:33
Zde spustíte zvukový záznam14.Změna č. 81 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Dobrovodského potoka III v katastrálním území České Budějovice 515:58:22
Zde spustíte zvukový záznam15.Změna č. 82 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod III v katastrálním území České Budějovice 516:00:20
Zde spustíte zvukový záznam16.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 201816:02:05
Zde spustíte zvukový záznam17.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2019 - 2. výzva16:03:24
Zde spustíte zvukový záznam18.Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 201916:05:44
Zde spustíte zvukový záznam19.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 201817:13:13
Zde spustíte zvukový záznam20.Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích17:14:53
Zde spustíte zvukový záznam21.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 201817:16:43
Zde spustíte zvukový záznam22.Žádost NOVÉ ČESKO, nadační fond, o mimořádnou neinvestiční dotaci na podporu projektu Protidrogového vlaku - REVOLUTION TRAIN 17:18:12
Zde spustíte zvukový záznam23.Poskytnutí mimořádné investiční dotace na financování rozvoje Areálu Lídy Polesné18:03:51
Zde spustíte zvukový záznam24.Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na akci GLOBAL FAN TOUR 201918:08:07
Zde spustíte zvukový záznam25.Žádost o dotaci za vzornou reprezentaci města - SK Dynamo České Budějovice, a. s.18:10:12
Zde spustíte zvukový záznam26.Poskytnutí neinvestiční dotace Radě seniorů České republiky, z .s. s., na IV. mezinárodní sportovní hry seniorů - České Budějovice 201918:20:25
Zde spustíte zvukový záznam27.Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 201918:35:36
Zde spustíte zvukový záznam28.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice18:39:04
Zde spustíte zvukový záznam29.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice18:47:56
Zde spustíte zvukový záznam30.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice18:48:34
Zde spustíte zvukový záznam31.Záměr vypsání veřejné zakázky na investiční akci Veřejné osvětlení realizované v rámci akce "Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice"18:49:23
Zde spustíte zvukový záznam32.Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 201818:53:31
Zde spustíte zvukový záznam33.Plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 201819:04:00
Zde spustíte zvukový záznam34.Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku Statutární město České Budějovice za rok 201819:05:27
Zde spustíte zvukový záznam35.Zpráva o majetku města České Budějovice k 31. 12. 201819:07:21
Zde spustíte zvukový záznam36.Dodatek č. 10 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13.4.2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice19:09:34
Zde spustíte zvukový záznam37.Rozpočtová opatření číslo 60, 72 a 7319:11:37
Zde spustíte zvukový záznam38.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 3919:16:51
Zde spustíte zvukový záznam39.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč19:19:21
Zde spustíte zvukový záznam40.01.Dispozice s majetkem města – budoucí přijetí daru staveb zastávky MHD a chodníku a budoucí prodej části pozemku - parc.č. 707/1 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Pekárenská)19:24:54
Zde spustíte zvukový záznam40.02.Dispozice s majetkem města - přijetí daru pozemku  parc. č. 383/2 v k. ú. Vráto - v rámci D3 0310/I Úsilné - Hodějovice19:27:32
Zde spustíte zvukový záznam40.03.Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 282 v k. ú. České Budějovice 6, Žižkova tř.  19:29:27
Zde spustíte zvukový záznam40.04.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/615 v k. ú. České Budějovice 2 – ul. U Rozvodny, sídliště Máj19:30:43
Zde spustíte zvukový záznam40.05.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2855/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. F. Hrubína)19:32:14
Zde spustíte zvukový záznam40.06.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků a staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Bytový dům F – Husova kolonie“, vše v k. ú. České Budějovice 4 ( ul. Mikuláše z Husi a ul. Trocnovská – Husova kolonie)19:33:32
Zde spustíte zvukový záznam40.07.Dispozice s majetkem města – uzavření smluv o budoucím odkoupení staveb a pozemků pod stavbou ZTV v k. ú. České Budějovice 7, Děkanská pole19:34:57
Zde spustíte zvukový záznam40.08.Dispozice s majetkem města – záměr výkupu částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2, popř. směny částí pozemků parc. č. 104/2 a 2672/49 v k. ú. Třebotovice19:36:36
Zde spustíte zvukový záznam40.09.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3811/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jar. Haška)  20:22:51
Zde spustíte zvukový záznam41.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 20. 5., 3. a 10. 6. 201920:24:40
Zde spustíte zvukový záznam42.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice20:28:14
Zde spustíte zvukový záznam43.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice20:30:25
Zde spustíte zvukový záznam44.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 201921:25:38
Zde spustíte zvukový záznam45.Diskuze zastupitelů21:26:50