Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2019008 , dne 4. listopadu 2019

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Složení slibu Richarda Schötze, náhradníka za JUDr. Vojtěcha Filipa, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu09:10:44
Zde spustíte zvukový záznam01.Informace o odstranění zábradlí na Zátkově nábřeží 10:31:02
Zde spustíte zvukový záznam02.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v katastrálním území České Budějovice 6 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)11:27:58
Zde spustíte zvukový záznam18.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:04:53
Zde spustíte zvukový záznam03.Poskytnutí mimořádné dotace ústavu Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.13:24:00
Zde spustíte zvukový záznam04.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice13:29:57
Zde spustíte zvukový záznam05.Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro Sportovní klub Pedagog České Budějovice, z. s., na kofinancování Modernizace sportoviště13:31:29
Zde spustíte zvukový záznam06.Realizace a financování projektu "Autis Centrum, o. p. s." z programu MPSV13:37:14
Zde spustíte zvukový záznam07.Přehled podaných žádostí o dotaci ve 2. a 3. čtvrtletí 201913:47:48
Zde spustíte zvukový záznam08.Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (projektové dokumentace) z účetní evidence14:48:28
Zde spustíte zvukový záznam09.Informativní zpráva ve věci přípravy obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích14:52:09
Zde spustíte zvukový záznam10.Rozpočtové opatření číslo 14415:53:11
Zde spustíte zvukový záznam11.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 6715:55:12
Zde spustíte zvukový záznam12.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/82 v k. ú. České Budějovice 2, Krčínova ul., sídliště Vltava16:00:57
Zde spustíte zvukový záznam12.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 368/4 v k. ú. České Budějovice 6 (Žižkova tř.)16:05:16
Zde spustíte zvukový záznam12.03.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 3340/4 za část pozemku parc. č. 3340/27, k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny  16:21:42
Zde spustíte zvukový záznam12.04.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení  pozemků v rámci stavby „Výstavba bytových domů Husova kolonie U Rozumova dvora: II. etapa“, k. ú. České Budějovice 4 (ul. Korandova, Husova kolonie)16:25:42
Zde spustíte zvukový záznam12.05.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 236/3 a 712/4 v k. ú. České Budějovice 6 - lokalita Nádražní ul.16:27:13
Zde spustíte zvukový záznam12.06.Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2 v k. ú. Třebotovice16:30:36
Zde spustíte zvukový záznam12.07.Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 1461/3 v k. ú. České Budějovice 516:37:38
Zde spustíte zvukový záznam12.08.Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 631/71 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kopretinová, Suché Vrbné)16:40:30
Zde spustíte zvukový záznam12.09.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku v lokalitě u Lučního jezu v k. ú. České Budějovice 2, ulice U Lučního jezu16:42:16
Zde spustíte zvukový záznam12.10.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 70/26 v k. ú. Haklovy Dvory (lokalita Novohaklovský rybník)16:44:40
Zde spustíte zvukový záznam12.11.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 204 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Hlubocká)16:45:54
Zde spustíte zvukový záznam12.12.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3127/16 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Kamnářská16:47:10
Zde spustíte zvukový záznam12.13.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2666 v k. ú. Třebotovice17:03:53
Zde spustíte zvukový záznam12.14.Dispozice s majetkem města – prodej  částí pozemků parc.č. 1506/4 a parc. č. 1379/1 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. J. Milíče, Nové Vráto)17:07:03
Zde spustíte zvukový záznam12.15.Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 1603/1 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. U Skladu, Nové Vráto)17:08:37
Zde spustíte zvukový záznam12.16.Dispozice s majetkem města – v k. ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Budějovice 3 – severní spojka (konkrétní fyzické osoby)17:12:38
Zde spustíte zvukový záznam13.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 23. a 30. 9., 7., 21. a 23. 10. 201917:14:43
Zde spustíte zvukový záznam14.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 29. 5. 2019 a ze dne 16. 10. 201917:29:25
Zde spustíte zvukový záznam15.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 202017:39:12
Zde spustíte zvukový záznam16.Pracovní skupina pro úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice17:48:24
Zde spustíte zvukový záznam17.Diskuze zastupitelů17:52:52