Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2019009 , dne 9. prosince 2019

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 09:07:50
Zde spustíte zvukový záznam01.Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje09:52:43
Zde spustíte zvukový záznam02.Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích09:54:23
Zde spustíte zvukový záznam03.Dohoda o vzájemné spolupráci při úpravě vlastnických vztahů ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.09:55:38
Zde spustíte zvukový záznam04.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok 2020.11:41:15
Zde spustíte zvukový záznam27.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)13:05:17
Zde spustíte zvukový záznam05.Odvolání jednatele společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. 14:48:01
Zde spustíte zvukový záznam06.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky  č. 2/201516:20:39
Zde spustíte zvukový záznam07.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/201716:40:33
Zde spustíte zvukový záznam08.Aktualizace zřizovacích listin neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem České Budějovice18:44:53
Zde spustíte zvukový záznam09.Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro TJ DYNAMO České Budějovice, z. s., na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení k výstavbě víceúčelové sportovní haly18:46:51
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro SK Mladé, z. s.19:27:18
Zde spustíte zvukový záznam11.Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice19:28:08
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na zajištění hospicové péče pro občany města České Budějovice19:29:23
Zde spustíte zvukový záznam13.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice19:39:26
Zde spustíte zvukový záznam14.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice19:50:46
Zde spustíte zvukový záznam15.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů19:51:59
Zde spustíte zvukový záznam16.Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích20:50:27
Zde spustíte zvukový záznam17.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 202021:26:44
Zde spustíte zvukový záznam21.Návrh na drobné stavební úpravy ve sportovní hale21:42:31
Zde spustíte zvukový záznam18.Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2021 až 202423:38:43
Zde spustíte zvukový záznam19.Záměr vypsání veřejné zakázky na investiční akci: „Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – zateplení a výměna střešní krytiny a doplnění zateplení obvodového pláště“23:43:26
Zde spustíte zvukový záznam20.Koncepce bydlení statutárního města České Budějovice23:45:58
Zde spustíte zvukový záznam22.01.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v rámci stavby ZTV Zahradní město 2. etapa, k. ú. České Budějovice 7, Rožnov00:08:55
Zde spustíte zvukový záznam22.02.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků - části pozemku parc. č. 3340/123 a pozemků parc. č. 3340/125, 3340/124, 3340/165, 3341/76, 3349 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Malebná  00:11:53
Zde spustíte zvukový záznam22.03.Dispozice s majetkem města - směna pozemku  parc. č. 567/3 a částí pozemků  parc. č. 559/7 a parc. č. 566 v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1.00:12:29
Zde spustíte zvukový záznam22.04.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/629, k. ú. České Budějovice 2 (ul. K. Chocholy, sídl. Máj)00:13:03
Zde spustíte zvukový záznam22.05.Dispozice s majetkem města – prodej id. 6/85 pozemku parc. č. 1199/12 v k. ú. České Budějovice 4 (lokalita ul. Okružní – Světlíky)00:13:37
Zde spustíte zvukový záznam22.06.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1871/3, k. ú. České Budějovice 3 (Nádražní, u řadových garáží)00:14:11
Zde spustíte zvukový záznam22.07.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2620/5, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nerudova)00:14:44
Zde spustíte zvukový záznam22.08.Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 3955, k. ú. České Budějovice 700:15:17
Zde spustíte zvukový záznam22.09.Dispozice s majetkem města – změna průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Vrbné00:15:51
Zde spustíte zvukový záznam22.10.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrádky u Malého jezu  00:16:36
Zde spustíte zvukový záznam22.11.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/7 v k. ú. České Vrbné00:23:13
Zde spustíte zvukový záznam22.12.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné00:23:47
Zde spustíte zvukový záznam23.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11., 18. a 25. 11. 201900:25:00
Zde spustíte zvukový záznam24.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice00:25:59
Zde spustíte zvukový záznam25.Zpráva o činnosti územních skupin a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice00:27:58
Zde spustíte zvukový záznam26.Diskuze zastupitelů00:29:33