Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2020010 , dne 17. února 2020

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 09:08:49
Zde spustíte zvukový záznam01.Informace o Obecně závazné vyhlášce statutárního města České Budějovice č. 4/2019, o místních poplatcích09:24:03
Zde spustíte zvukový záznam02.Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice09:31:01
Zde spustíte zvukový záznam03.Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města – změna výše příspěvku na stravování09:33:29
Zde spustíte zvukový záznam04.Dohoda o provedení práce pro člena Zastupitelstva města České Budějovice  09:35:40
Zde spustíte zvukový záznam05.Návrhy na ukončení procesů pořizování jednotlivých změn územního plánu města České Budějovice v níže uvedených lokalitách: V Háječku v k. ú. České Budějovice 7, České Vrbné v k. ú. České Vrbné, Haklovy Dvory VI v k. ú. Haklovy Dvory, Suchomel I v k. ú. České Budějovice 3, Suchomel III v k. ú. České Budějovice 309:59:59
Zde spustíte zvukový záznam06.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách: Mladé-Červený Dvůr v k. ú. České Budějovice 6, Děkanská pole v k. ú. České Budějovice 7, Nové Vráto v k. ú. České Budějovice 4, U Rybníčku II v k. ú. České Budějovice 5 - předmět změny ÚPnM v bodě a) ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)10:07:46
Zde spustíte zvukový záznam07.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách: Třebotovice I v k. ú. Třebotovice, Kaliště I v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic, U Švába v k. ú. České Budějovice 2, U Rybníčku I v k. ú. České Budějovice 5, Haklovy Dvory I v k. ú. Haklovy Dvory, Suchomel v k. ú. České Budějovice 3, Kaliště II v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)10:18:16
Zde spustíte zvukový záznam08.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách: Vrbenská v k. ú. České Budějovice 4, Nemanický rybník v k. ú. České Budějovice 3, Rožnov - jih v k. ú. České Budějovice 7, Univerzita v k. ú. České Budějovice 2, Za Voříškovým Dvorem v k. ú. České Budějovice 3, U Hada v k. ú. České Budějovice 2, U Švába a Na Sádkách v k. ú. České Budějovice 2, Třebotovice II v k. ú. Třebotovice, Stromovka v k. ú. České Budějovice 2, Haklovy Dvory II v k. ú. Haklovy Dvory, U Dobrovodského potoka v k. ú. České Budějovice 5, Třebotovice III v k. ú. Třebotovice, Sídliště Vltava a U Řeky v k. ú. České Budějovice 2 a České Vrbné, U Rybníčku II v k. ú. České Budějovice 5 – předmět změny ÚPnM v bodě b) ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)10:30:04
Zde spustíte zvukový záznam09.Návrh na pořízení změny ÚPnM v lokalitě Sídliště Máj v k. ú. České Budějovice 2 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)10:39:49
Zde spustíte zvukový záznam10.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Požární zbrojnice a Za Poliklinikou v katastrálním území České Budějovice 3 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)10:43:54
Zde spustíte zvukový záznam11.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků IV v katastrálním území České Budějovice 2 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)10:59:23
Zde spustíte zvukový záznam12.Změna č. 84 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 4.0.1. Haklovy Dvory v k. ú. Haklovy Dvory11:04:38
Zde spustíte zvukový záznam13.Změna č. 85 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice V v katastrálním území Třebotovice11:07:09
Zde spustíte zvukový záznam14.Změna č. 86 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem III v katastrálním území České Budějovice 611:09:10
Zde spustíte zvukový záznam15.Změna č. 87 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v katastrálním území České Budějovice 211:11:53
Zde spustíte zvukový záznam16.Informace o podaných podnětech na změny územního plánu města České Budějovice v níže uvedených lokalitách: Stromovka III v k. ú. České Budějovice 2, Nádraží v k. ú. České Budějovice 6, Hvízdal v k. ú. České Vrbné, U Hada v k. ú. České Budějovice 211:15:04
Zde spustíte zvukový záznam17.Zpráva o průběhu realizace Strategického plánu města České Budějovice 2017 - 2027 a aktualizace přílohy Akční plán11:16:58
Zde spustíte zvukový záznam39.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:03:27
Zde spustíte zvukový záznam18.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 202013:31:09
Zde spustíte zvukový záznam19.Obecně závazná vyhláška o provedení speciální ochranné deratizace na území města15:02:40
Zde spustíte zvukový záznam20.Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice15:05:49
Zde spustíte zvukový záznam21.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice15:07:48
Zde spustíte zvukový záznam22.Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2019 pro děti a mládež od 10 do 18 let15:09:09
Zde spustíte zvukový záznam23.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice15:19:26
Zde spustíte zvukový záznam24.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice15:21:07
Zde spustíte zvukový záznam25.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice15:21:53
Zde spustíte zvukový záznam26.Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele následujících investičních akcí: "Dopravně informační a řídící centrum České Budějovice", "Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha"a "Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná", které budou realizovány v letech 2020 - 202315:22:41
Zde spustíte zvukový záznam27.Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 201915:24:42
Zde spustíte zvukový záznam28.Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 201915:26:35
Zde spustíte zvukový záznam29.Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 201915:29:16
Zde spustíte zvukový záznam30.Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice15:29:53
Zde spustíte zvukový záznam31.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 202015:37:01
Zde spustíte zvukový záznam32.Rozpočtová opatření číslo 16 až 1915:38:37
Zde spustíte zvukový záznam33.01.Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 394/2 a 532/7 v k. ú. České Vrbné (lokalita umělé slalomové dráhy)15:41:57
Zde spustíte zvukový záznam33.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 721/1 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Ot. Ostrčila, Čtyři Dvory)15:43:56
Zde spustíte zvukový záznam33.03.Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 2061/111 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Větrná, sídliště Šumava)15:47:26
Zde spustíte zvukový záznam33.04.Dispozice s majetkem města - budoucí  odkoupení pozemků nebo jejich částí v k. ú. České Budějovice 3  v rámci stavby "ZTV Nemanický rybník, 1.etapa"15:49:34
Zde spustíte zvukový záznam33.05.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení  pozemků v rámci stavby „AUTOBAZAR A ZTV OKRUŽNÍ – I. ETAPA“ , k. ú. České Budějovice 4 (Okružní ul.)15:51:10
Zde spustíte zvukový záznam33.06.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „Technologický park Na Světlících v k. ú. České Budějovice 3, 4“ (lokalita Okružní ul., Na Světlících)15:56:20
Zde spustíte zvukový záznam33.07.Dispozice s majetkem města – převod pozemků pod komunikací I. třídy I/3 v k. ú. České Budějovice 2 – ul. Na Dlouhé louce15:58:48
Zde spustíte zvukový záznam33.08.Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 695 a 694/5 v k. ú. České Budějovice 3 (A. Trägera, R. Bosche)16:01:28
Zde spustíte zvukový záznam33.09.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce – vybudování cyklostezky České Budějovice - Roudné na pozemcích v k. ú. České Budějovice 716:02:59
Zde spustíte zvukový záznam33.10.Dispozice s majetkem města – směna nemovitostí v k. ú. České Budějovice 1, k. ú. České Budějovice 2, k.ú. České Budějovice 6 a k. ú. České Budějovice 7 (SPRÁVA DOMŮ,s. r. o.)16:04:45
Zde spustíte zvukový záznam33.11.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2706/29, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Šroubárenská, Nové Hodějovice)16:07:33
Zde spustíte zvukový záznam33.12.Dispozice s majetkem města - bezúplatné nabytí pozemků  v k. ú. České Budějovice 4 - (Pekárenská, zanádražní komunikace)16:08:36
Zde spustíte zvukový záznam33.13.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. číslo 2209 v k. ú. České Budějovice 2, ulice Litvínovická16:09:30
Zde spustíte zvukový záznam33.14.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2456 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Ke Špačkům16:10:39
Zde spustíte zvukový záznam33.15.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2612/2 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Ke Špačkům16:12:30
Zde spustíte zvukový záznam33.16.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole16:13:53
Zde spustíte zvukový záznam34.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 16. 12. 2019, 15. a 20. 1., 3. 2. 202016:19:46
Zde spustíte zvukový záznam35.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice18:19:17
Zde spustíte zvukový záznam36.Zpráva o činnosti územních skupin a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice18:52:40
Zde spustíte zvukový záznam37.Zpráva o činnosti Výboru Zastupitelstva města České Budějovice pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic19:00:36
Zde spustíte zvukový záznam38.Diskuze zastupitelů19:02:38