Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2020011 , dne 18. května 2020

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 09:06:33
Zde spustíte zvukový záznam02.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančních prostředků na roky 2020 a 2021 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje10:17:23
Zde spustíte zvukový záznam03.Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny10:20:30
Zde spustíte zvukový záznam04.Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace akce s názvem "ART SALON PIANO"10:42:36
Zde spustíte zvukový záznam05.Poskytnutí neinvestiční dotace spolku "Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců, z. s."  jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 202011:45:34
Zde spustíte zvukový záznam06.Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2020, opatření č. 111:47:57
Zde spustíte zvukový záznam07.Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.11:51:19
Zde spustíte zvukový záznam08.Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice12:08:15
Zde spustíte zvukový záznam09.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 202012:10:45
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace festivalu vodní turistiky "Lodě na vltavské vodě"13:11:26
Zde spustíte zvukový záznam11.Podpis Memoranda o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie13:27:38
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 202014:27:19
Zde spustíte zvukový záznam13.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2020/202114:28:25
Zde spustíte zvukový záznam14.Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na rok 202014:43:59
Zde spustíte zvukový záznam15.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.14:50:35
Zde spustíte zvukový záznam16.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"14:52:27
Zde spustíte zvukový záznam17.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů"14:56:24
Zde spustíte zvukový záznam18.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"15:18:01
Zde spustíte zvukový záznam19.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce"15:19:16
Zde spustíte zvukový záznam20.Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 5 "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"15:21:44
Zde spustíte zvukový záznam21.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"15:23:16
Zde spustíte zvukový záznam22.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 7: "Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů"15:24:43
Zde spustíte zvukový záznam23.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 202015:31:19
Zde spustíte zvukový záznam24.Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 202015:33:17
Zde spustíte zvukový záznam25.Plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice15:35:11
Zde spustíte zvukový záznam26.Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 202016:18:23
Zde spustíte zvukový záznam27.Žádost o dotaci na akci „Revitalizace a rekonstrukce části bývalých kasáren Jana Žižky v Českých Budějovicích“16:20:23
Zde spustíte zvukový záznam28.Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Víceúčelové domy se sociálním, dostupným a nájemným bydlením v lokalitě 4 Dvory" a "Parkovací dům - ulice Volejbalistů, České Budějovice"16:54:30
Zde spustíte zvukový záznam29.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích17:03:41
Zde spustíte zvukový záznam30.Rozpočtové opatření číslo 29 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 202017:06:49
Zde spustíte zvukový záznam31.Rozpočtová opatření číslo 33, 34 a 5718:07:24
Zde spustíte zvukový záznam32.Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 202018:13:59
Zde spustíte zvukový záznam33.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 202018:17:19
Zde spustíte zvukový záznam34.01.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2852/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice18:19:02
Zde spustíte zvukový záznam34.02.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2755/20 v k. ú. Třebotovice18:22:08
Zde spustíte zvukový záznam34.03.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku pod stavbou parc. č. st. 110/6 a záměr prodeje části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú. Třebotovice18:24:05
Zde spustíte zvukový záznam34.04.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova18:28:00
Zde spustíte zvukový záznam34.05.Dispozice s majetkem města – prodej 2 částí pozemku parc. č. 2875/1 v k. ú. České Budějovice 3 (lokalita Jiráskovo nábřeží – park „BosoNoha“)18:45:25
Zde spustíte zvukový záznam34.06.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 425/4  v k. ú. České Budějovice  6, Senovážné náměstí u Metropolu19:37:18
Zde spustíte zvukový záznam34.07.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1089/1, k. ú. České Budějovice 5, pod přístřeškem MHD, ulice Ledenická   19:38:32
Zde spustíte zvukový záznam34.08.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí (přijetí daru) části pozemků parc. č. 4159/1, 4159/12 a 1874/22 v k.ú. České Budějovice 3 (křižovatka ulic Nádražní – Gen. Píky)19:39:38
Zde spustíte zvukový záznam34.09.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2042/1, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní, lokalita řadových garáží)19:41:09
Zde spustíte zvukový záznam34.10.Dispozice s majetkem města – přijetí daru části pozemku parc.č. 1781/6 v k. ú. České Budějovice 4 od společnosti STAVMAT STAVEBNINY a. s. (Suché Vrbné, lokalita ul. Vrbenská)19:57:22
Zde spustíte zvukový záznam34.11.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „OS Dubičný potok České Budějovice“ v k. ú. České Budějovice 4 (Suché Vrbné, ul. Vrbenská)20:09:41
Zde spustíte zvukový záznam34.12.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2764 v k. ú. České Budějovice 2 (pod stavbou čp. 1556, sídliště Máj)20:11:53
Zde spustíte zvukový záznam34.13.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2502/38 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Lužní20:13:53
Zde spustíte zvukový záznam34.14.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/105 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. J. Opletala, sídl. Šumava)20:15:14
Zde spustíte zvukový záznam34.15.Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemků parc. č. 298/1, 300/1 a 301/4 v k. ú. České Vrbné (lokalita Vrbenské rybníky)20:20:56
Zde spustíte zvukový záznam34.16.Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 70/1 v k. ú. Haklovy Dvory20:22:55
Zde spustíte zvukový záznam34.17.Dispozice s majetkem města - záměr směny pozemků parc. č. 327/8 a 350/2 za část pozemku parc. č. 327/1 v k. ú. Haklovy Dvory20:25:01
Zde spustíte zvukový záznam35.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 18. 2., 2., 9., 16. a 31. 3., 6., 20. a 24. 4., 4. a 14. 5. 202020:26:20
Zde spustíte zvukový záznam37.Diskuze zastupitelů21:30:34