Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2020012 , dne 5. června 2020

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 09:18:21
Zde spustíte zvukový záznam02.Dopady nouzového stavu na rozpočet města, návrh změn a aktualizace stávajícího rozpočtu09:57:46
Zde spustíte zvukový záznam03.Schválení čerpání finančních prostředků peněžního Fondu rezerv a rozvoje města a rozpočtové opatření číslo 68 - úprava rozpočtu roku 2020 - propad daňových příjmů11:17:17
Zde spustíte zvukový záznam04.Dispozice s majetkem města – zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice11:20:04
Zde spustíte zvukový záznam05.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 201911:34:00
Zde spustíte zvukový záznam06.01.Dispozice s majetkem města – uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 , lokalita cyklostezka u sídliště VLTAVA11:35:54
Zde spustíte zvukový záznam06.02.Dispozice s majetkem města – budoucí majetkové vypořádání stavby „Viladomy Dobrovodská“ a rozšíření tělesa silnice III/14611 na pozemku parc.č. 3683/15, vše v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné – Dobrovodská ul.)12:02:33
Zde spustíte zvukový záznam07.Strategie pro zelené město - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2020-204812:07:34
Zde spustíte zvukový záznam08.Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice14:06:43
Zde spustíte zvukový záznam09.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2020 v Českých Budějovicích14:09:10
Zde spustíte zvukový záznam10.Cena statutárního města České Budějovice za rok 201915:18:27
Zde spustíte zvukový záznam11.Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic 15:25:51
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace akce s názvem "ART SALON PIANO"15:27:40
Zde spustíte zvukový záznam13.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 201915:54:35
Zde spustíte zvukový záznam14.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 19. 6. 202015:57:13
Zde spustíte zvukový záznam15.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 201916:04:02
Zde spustíte zvukový záznam16.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 201916:05:12
Zde spustíte zvukový záznam17.Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy, O. Nedbala 30, České Budějovice16:06:28
Zde spustíte zvukový záznam18.Poskytnutí dotací z Dotačního program města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2020 - 1. výzva16:07:39
Zde spustíte zvukový záznam19.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice16:33:27
Zde spustíte zvukový záznam20.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice16:35:35
Zde spustíte zvukový záznam21.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice16:36:12
Zde spustíte zvukový záznam22.Dohoda o narovnání se společností OHL ŽS, a. s.  16:36:43
Zde spustíte zvukový záznam23.Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově", "Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB", "Rekonstrukce Domu umění" a "Rekonstrukce a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici"16:49:15
Zde spustíte zvukový záznam24.Převod akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. 17:29:12
Zde spustíte zvukový záznam25.Rozpočtová opatření číslo 67 a 6919:09:49
Zde spustíte zvukový záznam26.Návrh použití finančních prostředků peněžního fondu - Fondu rezerv a rozvoje města a rozpočtové opatření číslo 70 - realizace stavebně technických úprav otáčivého hlediště v Českém Krumlově19:11:57
Zde spustíte zvukový záznam27.Vnitřní rozpočtové opatření  číslo V 1919:13:26
Zde spustíte zvukový záznam28.Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice za rok 201919:14:50
Zde spustíte zvukový záznam29.Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 201919:16:57
Zde spustíte zvukový záznam30.Dodatek č. 11 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice19:22:41
Zde spustíte zvukový záznam31.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 28. května a 2. června 202019:23:37
Zde spustíte zvukový záznam32.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občanů města České Budějovice19:25:37
Zde spustíte zvukový záznam33.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 202019:27:04
Zde spustíte zvukový záznam34.Diskuze zastupitelů 19:31:17