Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2020013 , dne 4. září 2020

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 09:02:09
Zde spustíte zvukový záznam01.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 201909:13:33
Zde spustíte zvukový záznam02.Oprava povrchu chodníku ulice Budivojova, k. ú. České Budějovice - žádost o prominutí smluvní pokuty09:22:04
Zde spustíte zvukový záznam03.Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace09:57:18
Zde spustíte zvukový záznam04.Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice10:09:53
Zde spustíte zvukový záznam05.Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích10:11:28
Zde spustíte zvukový záznam06.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na příspěvek na profesionálního trenéra na rok 202010:18:21
Zde spustíte zvukový záznam07.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 201910:21:25
Zde spustíte zvukový záznam08.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 201910:22:59
Zde spustíte zvukový záznam09.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 201910:24:09
Zde spustíte zvukový záznam10.Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 202010:25:39
Zde spustíte zvukový záznam11.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 44 až V 4610:42:55
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2020 - Výzva 210:45:15
Zde spustíte zvukový záznam13.Majetkové dispozice10:47:16
Zde spustíte zvukový záznam13.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2755/18 v k. ú. Třebotovice  10:47:20
Zde spustíte zvukový záznam13.02.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2873/3 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nerudova)10:49:03
Zde spustíte zvukový záznam13.03.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1003 a 1094 v k. ú. Dubné, území mezi Dubným a Třebínem11:53:54
Zde spustíte zvukový záznam13.04.Dispozice s majetkem města – prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole11:55:46
Zde spustíte zvukový záznam13.05.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2852/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice11:57:33
Zde spustíte zvukový záznam13.06.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú. Třebotovice11:58:56
Zde spustíte zvukový záznam13.07.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, a to část parc. č. 2720/7 a pozemků  parc. č. 2703/2, parc. č. 2703/3, v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice12:13:52
Zde spustíte zvukový záznam19.Diskuze zastupitelů 13:03:18
Zde spustíte zvukový záznam20.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:03:34
Zde spustíte zvukový záznam13.08.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „LIDL České Budějovice – Rudolfovská tř. BBS“,  vše v k. ú. České Budějovice 4 (Rudolfovská tř., ul. U Jeslí)13:11:05
Zde spustíte zvukový záznam13.09.Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 139/129, 223/1, 224, k. ú. České Budějovice 3, pod stavbami - ZTV Nemanice (ul. K. Šatala)13:14:58
Zde spustíte zvukový záznam13.10.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 1801/5 v k. ú. České Budějovice 3 - Cyklostezka Suchomelská13:16:19
Zde spustíte zvukový záznam13.11.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 226/16 v k. ú. České Vrbné13:18:24
Zde spustíte zvukový záznam13.12.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1928/13, k. ú. České Budějovice 2 (lokalita Švábův Hrádek)13:19:53
Zde spustíte zvukový záznam13.13.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 4727/33 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní – České dráhy, a. s.)  13:26:39
Zde spustíte zvukový záznam13.14.Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 615/10, k. ú. České Budějovice 513:27:50
Zde spustíte zvukový záznam13.15.Dispozice s majetkem města – budoucí směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2, k. ú. České Budějovice 3 a k. ú. České Budějovice 5 – severní spojka (konkrétní fyzické osoby)13:29:04
Zde spustíte zvukový záznam13.16.Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků s Povodím Vltavy, s. p., v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1.13:36:43
Zde spustíte zvukový záznam13.17.Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České Budějovice a ČR – ÚZSVM (vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví ČR – ŘSD a pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví města) – změna usnesení13:38:07
Zde spustíte zvukový záznam13.18.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2675/19 a č. 2665/11, k. ú. Třebotovice  13:39:48
Zde spustíte zvukový záznam13.19.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3954/1, k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné13:40:48
Zde spustíte zvukový záznam13.20.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 3950/2, pod stavbou ostrůvků u chodníků, k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.  13:41:57
Zde spustíte zvukový záznam13.21.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2544, č. 2543/1 a 2543/3, k. ú.  České Budějovice 5 (ul. Pohůrecká, Stará cesta, Suché Vrbné)13:42:56
Zde spustíte zvukový záznam13.22.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1329/26 v k. ú. České Budějovice 7, za areálem „papíren“13:49:03
Zde spustíte zvukový záznam13.23.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1048/2 a části pozemku parc. č. 1048/6 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Roudenská13:51:04
Zde spustíte zvukový záznam13.24.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 72/6, 72/7, 72/8, 72/12 v k. ú. Haklovy Dvory13:52:36
Zde spustíte zvukový záznam13.25.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 749/18 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Vltavská, Kněžské Dvory)13:53:49
Zde spustíte zvukový záznam13.26.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3966/3 v k. ú. České Budějovice 313:54:54
Zde spustíte zvukový záznam13.27.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2017/23 v k. ú. České Budějovice 2  (ul. Ant. Barcala, sídl. Máj)13:55:57
Zde spustíte zvukový záznam13.28.Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 1467 v k. ú. České Budějovice 3 - zahrádkářská lokalita - gen. Píky13:57:32
Zde spustíte zvukový záznam13.29.Dispozice s majetkem města – záměr darování části pozemku parc. č. 2061/229 v k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Šumava, ul. Sokolská)14:01:43
Zde spustíte zvukový záznam14.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 15. a 29. června, 13., 20. a 22. července, 24. srpna 202014:17:04
Zde spustíte zvukový záznam15.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice14:26:15
Zde spustíte zvukový záznam16.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 29. 1. 2020 a ze dne 3. 6. 202014:27:10
Zde spustíte zvukový záznam17.Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice14:30:28
Zde spustíte zvukový záznam18.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice14:37:44