Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2020014 , dne 5. října 2020

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 09:11:55
Zde spustíte zvukový záznam01.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování09:40:49
Zde spustíte zvukový záznam02.Dotační program na podporu sportu v roce 2020, Opatření č. 4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020001022 - HC České Budějovice, z. s.10:01:32
Zde spustíte zvukový záznam03.Rozpočtové opatření 112 - úprava rozpočtu 202010:05:03
Zde spustíte zvukový záznam04.Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 2021-202510:07:58
Zde spustíte zvukový záznam06.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14. a 21. září 202010:08:57
Zde spustíte zvukový záznam05.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2017/29 v k. ú. České Budějovice 2 (Ant. Barcala 1470/61, sídliště Máj – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)10:13:31
Zde spustíte zvukový záznam05.02.Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích – majetkové vypořádání pro realizaci dopravních staveb (propojení ulic Branišovská – Na Sádkách, severní spojka)10:15:30
Zde spustíte zvukový záznam05.03.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/86, č. 2015/87 a č. 2015/128 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. M. Horákové, sídliště Máj)10:19:16
Zde spustíte zvukový záznam05.04.Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků v k. ú. České Budějovice 6 (majetkové vypořádání v souvislosti se změnou průběhu katastrální hranice)10:20:29
Zde spustíte zvukový záznam05.05.Dispozice s majetkem města – budoucí darování části pozemku parc. č. 972/2 v k. ú. České Budějovice 4 pod stavbou komunikace vybudované v rámci akce „LIDL České Budějovice – Rudolfovská tř. BBS“ (Rudolfovská tř., ul. U Jeslí)10:22:02
Zde spustíte zvukový záznam05.06.Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2 v k. ú. Třebotovice - zrušení usnesení10:23:40
Zde spustíte zvukový záznam05.07.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 320/1 v rámci stavby ZTV U Hvízdala I, k. ú. České Vrbné10:25:32
Zde spustíte zvukový záznam05.08.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3089/3 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.10:43:40
Zde spustíte zvukový záznam07.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice10:45:05
Zde spustíte zvukový záznam08.Zpráva o činnosti územních skupin a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice10:46:23
Zde spustíte zvukový záznam09.Diskuze zastupitelů10:48:43
Zde spustíte zvukový záznam10.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)13:00:15