Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2020015 , dne 2. listopadu 2020

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 09:10:32
Zde spustíte zvukový záznam01.Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice09:14:49
Zde spustíte zvukový záznam02.Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice09:33:52
Zde spustíte zvukový záznam03.Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 10:22:51
Zde spustíte zvukový záznam04.Informace o činnosti krizového řízení města v nouzovém stavu (bez podkladového materiálu)  10:26:25
Zde spustíte zvukový záznam05.Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 11:02:32
Zde spustíte zvukový záznam06.Návrh na pořízení dvou změn územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - sever v k. ú. České Budějovice 7 a v lokalitách Kněžské Dvory - obec a Suchomel v k. ú. České Budějovice 3 ve smyslu §§ 55a, 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)11:03:53
Zde spustíte zvukový záznam07.Změna č. 88 územního plánu města České Budějovice v lokalitách Pekárenská a Za Otýlií v katastrálním území České Budějovice 4 (vydání změny)11:23:38
Zde spustíte zvukový záznam08.Změna č. 89 územního plánu města České Budějovice v lokalitách České Vrbné a Stará cesta v k. ú. České Vrbné (vydání změny)11:26:20
Zde spustíte zvukový záznam09.Dotační program na podporu kultury v roce 2020, Opatření č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020000447 - Cantus Firmus, z. s.11:29:26
Zde spustíte zvukový záznam10.Dotační program na podporu kultury v roce 2020, Opatření č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020000478 - Kredance, z. s.11:37:21
Zde spustíte zvukový záznam11.Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 202111:38:00
Zde spustíte zvukový záznam12.Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  č. 2019002618 o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu "Podpora provozu Kina Kotva v roce 2020"11:49:01
Zde spustíte zvukový záznam13.Členství statutárního města České Budějovice ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s.12:03:24
Zde spustíte zvukový záznam14.Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí" a "Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova"13:05:44
Zde spustíte zvukový záznam15.Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů13:27:15
Zde spustíte zvukový záznam16.Rozpočtová opatření číslo 136 a 13713:31:24
Zde spustíte zvukový záznam17.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 52 13:34:04
Zde spustíte zvukový záznam18.Dispozice s majetkem města – zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice - individuální žádosti13:42:55
Zde spustíte zvukový záznam19.01.Dispozice s majetkem města – uzavření dohody o narovnání se spol. WIRAX, s.r.o. (vrácení části kauce)14:07:18
Zde spustíte zvukový záznam19.02.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 792/1 oddělené GP a označené p.č. 792/19 v k. ú. Včelná - dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín14:50:07
Zde spustíte zvukový záznam19.03.Dispozice s majetkem města – budoucí směna části pozemku parc. č. 431/1 za část pozemku parc. č. 78, k. ú. České Budějovice 1, ulice Na Mlýnské stoce14:51:36
Zde spustíte zvukový záznam19.04.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí (přijetí daru) částí pozemků parc. č. 2779/1 a darování části pozemku parc. č. 2779/4, vše v k. ú. Třebotovice (ul. Lázeňská)14:55:40
Zde spustíte zvukový záznam19.05.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí (přijetí daru) pozemku parc. č. 178/16 a části pozemku parc. č. 464/1, darování částí pozemků parc. č. 712/12, 712/17, 712/18,  871/8 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Mánesova)14:57:36
Zde spustíte zvukový záznam19.06.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1283/52 v k. ú. České Budějovice 7 (ul. Papírenská, točna MHD)14:59:01
Zde spustíte zvukový záznam19.07.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemku parc. č. 2176/1, k.ú.  České Budějovice 3 (ul. Čéčova, sídl. Na Pražské)15:00:03
Zde spustíte zvukový záznam19.08.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 485 a část parc. č. 488 v k. ú. Haklovy Dvory15:27:51
Zde spustíte zvukový záznam19.09.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku)15:45:32
Zde spustíte zvukový záznam20.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 12. a 19. října 202015:47:39
Zde spustíte zvukový záznam21.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice15:48:37
Zde spustíte zvukový záznam22.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice15:49:38
Zde spustíte zvukový záznam23.Diskuze zastupitelů15:51:50