Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2020017 , dne 8. prosince 2020

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 09:05:56
Zde spustíte zvukový záznam01.Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice09:15:01
Zde spustíte zvukový záznam02.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 202109:17:54
Zde spustíte zvukový záznam03.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích11:47:56
Zde spustíte zvukový záznam04.Dohoda o narovnání se společností ART 4 PROMOTION, s. r. o.  11:49:23
Zde spustíte zvukový záznam05.Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci akce "Vltavská cyklostezka"11:56:29
Zde spustíte zvukový záznam06.Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace11:58:53
Zde spustíte zvukový záznam07.Dotační program na podporu cestovního ruchu v roce 2020 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020001066 - České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, z. s.12:02:17
Zde spustíte zvukový záznam08.Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Nová 5, České Budějovice12:04:05
Zde spustíte zvukový záznam09.Zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště - Dodatek č. 1 ke smlouvě 201800181812:05:22
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí mimořádné investiční dotace na financování rozvoje Areálu Lídy Polesné12:07:38
Zde spustíte zvukový záznam11.Poskytnutí neinvestiční dotace 1. Centru zdravotně postižených jižních Čech, z. s.12:11:49
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice13:04:37
Zde spustíte zvukový záznam13.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice13:06:22
Zde spustíte zvukový záznam14.Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku13:07:05
Zde spustíte zvukový záznam15.Rozpočtová opatření 150 a 15113:14:02
Zde spustíte zvukový záznam16.Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice – IV. čtvrtletí 202013:16:45
Zde spustíte zvukový záznam17.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3929/38 v k. ú. České Budějovice 7 (Plavská čp. 1982 – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)13:22:21
Zde spustíte zvukový záznam17.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 (Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)13:24:38
Zde spustíte zvukový záznam17.03.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2184/57 v k. ú. České Budějovice 2, sídliště Vltava13:25:18
Zde spustíte zvukový záznam17.04.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1984/137, k. ú. České Budějovice 2 (Branišovská ul., Čtyři Dvory) – majetkové vypořádání pro realizaci stavby propojení ulic Branišovská – Na Sádkách13:26:41
Zde spustíte zvukový záznam17.05.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1984/74, k. ú. České Budějovice 2 (Branišovská ul., Čtyři Dvory) – majetkové vypořádání pro realizaci stavby propojení ulic Branišovská – Na Sádkách13:29:39
Zde spustíte zvukový záznam17.06.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k.ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Budějovice 5 – majetkové vypořádání pro realizaci dopravní stavby  (Vatoli, s. r. o.)13:30:48
Zde spustíte zvukový záznam17.07.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  – majetkové vypořádání pro realizaci rozšíření parku Čtyři Dvory  (JTH Holding,  a. s.)13:34:24
Zde spustíte zvukový záznam17.08.Dispozice s majetkem města – směny pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  (JTH Holding, a. s. - Kaufland)  13:48:53
Zde spustíte zvukový záznam17.09.Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení - odkoupení části pozemku parc. č. 1089/1, k. ú. České Budějovice 5, pod přístřeškem MHD, ulice Ledenická   13:49:32
Zde spustíte zvukový záznam17.10.Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2139/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. V Oblouku)  13:51:18
Zde spustíte zvukový záznam17.11.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrádky u Malého jezu  14:01:36
Zde spustíte zvukový záznam17.12.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2, lokalita cyklostezka u sídliště VLTAVA14:04:29
Zde spustíte zvukový záznam17.13.Dispozice s majetkem města – záměr darování části pozemku parc. č. 2061/229 v k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Šumava, ul. Sokolská)14:50:03
Zde spustíte zvukový záznam18.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 27. října, 6., 9. a 23. a 30. listopadu 202015:05:38
Zde spustíte zvukový záznam19.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 202115:06:48
Zde spustíte zvukový záznam20.Diskuze zastupitelů15:08:19