Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2021018 , dne 8. února 2021

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Složení slibu Jaroslava Hansala, náhradníka za MUDr. Lukáše Mareše, zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 09:09:24
Zde spustíte zvukový záznam01.Zrušení Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 09:46:04
Zde spustíte zvukový záznam02.Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 11:03:52
Zde spustíte zvukový záznam03.Dohoda o provedení práce pro člena Zastupitelstva města České Budějovice  11:05:03
Zde spustíte zvukový záznam04.Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na roky 2020 a 2021 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje11:35:24
Zde spustíte zvukový záznam05.Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny11:37:21
Zde spustíte zvukový záznam06.Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace11:39:43
Zde spustíte zvukový záznam07.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice11:41:13
Zde spustíte zvukový záznam08.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice11:45:07
Zde spustíte zvukový záznam09.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice11:45:40
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí podpory z důvodu realizace projektu „Restart cestovního ruchu v Českých Budějovicích v roce 2021“11:46:12
Zde spustíte zvukový záznam11.Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 202012:02:02
Zde spustíte zvukový záznam12.Zpráva o realizaci a změna strategie IPRÚ 2014 -2020, informace o přípravě ITI 2021- 202712:09:38
Zde spustíte zvukový záznam13.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 202113:06:26
Zde spustíte zvukový záznam14.Rozpočtová opatření číslo 12 až 1413:08:33
Zde spustíte zvukový záznam15.Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice - individuální žádosti – IV. čtvrtletí 202013:43:35
Zde spustíte zvukový záznam16.02.Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení - převod pozemků pro cyklostezku podél řeky Malše, k. ú. České Budějovice 713:52:18
Zde spustíte zvukový záznam16.03.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2037/1 v k. ú. České Budějovice 214:36:21
Zde spustíte zvukový záznam16.04.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 241/8 v k. ú. Staré Hodějovice14:37:42
Zde spustíte zvukový záznam16.05.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 685/1 v k. ú. Lhotka u Třebče, rybník Lhoták14:41:21
Zde spustíte zvukový záznam16.06.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2015/1, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj)14:43:19
Zde spustíte zvukový záznam16.07.14:45:23
Zde spustíte zvukový záznam17.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 14. prosince 2020, 11. a  25. ledna 202114:48:41
Zde spustíte zvukový záznam18.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice15:09:22
Zde spustíte zvukový záznam19.Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice15:10:26
Zde spustíte zvukový záznam20.Diskuze zastupitelů15:16:40