Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2021020 , dne 10. května 2021

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu09:07:09
Zde spustíte zvukový záznam01.Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice09:22:00
Zde spustíte zvukový záznam02.Volba člena Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 09:42:33
Zde spustíte zvukový záznam03.Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna usnesení10:23:34
Zde spustíte zvukový záznam04.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích10:27:56
Zde spustíte zvukový záznam05.Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Město lidem, lidé městu; Šachový festival České Budějovice; ART SALON PIANO 10:37:34
Zde spustíte zvukový záznam31."Přeložka silnic II/156 a II/157 - 3. etapa" - informace o průběhu zpracování projektové dokumentace a souvisejících stavbách s nádražím České Budějovice10:55:25
Zde spustíte zvukový záznam06.Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Antonínu Zápotockému, Václavu Noskovi, Zdeňkovi Nejedlému a Zdeňkovi Fierlingerovi  11:53:33
Zde spustíte zvukový záznam32.Diskuze zastupitelů13:04:51
Zde spustíte zvukový záznam33.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h.)13:05:56
Zde spustíte zvukový záznam07.Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 202113:55:51
Zde spustíte zvukový záznam08.Evropské hlavní město kultury 202814:03:55
Zde spustíte zvukový záznam09.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 21. 5. 202115:06:42
Zde spustíte zvukový záznam10.Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice15:12:19
Zde spustíte zvukový záznam11.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností  klubové fotbalové akademie - SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.15:14:14
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností  klubové hokejové akademie - HC České Budějovice, z. s.15:52:54
Zde spustíte zvukový záznam13.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností  klubové volejbalové akademie - Volejbalový klub České Budějovice, z. s.15:53:53
Zde spustíte zvukový záznam14.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"16:08:03
Zde spustíte zvukový záznam15.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"16:14:08
Zde spustíte zvukový záznam16.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"16:15:22
Zde spustíte zvukový záznam17.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 5: "Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů"16:17:44
Zde spustíte zvukový záznam18.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 202016:19:21
Zde spustíte zvukový záznam19.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 202016:20:33
Zde spustíte zvukový záznam20.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 202116:22:02
Zde spustíte zvukový záznam21.Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Nové technické učebny - ZŠ Pohůrecká"16:23:34
Zde spustíte zvukový záznam22.Rozpočtová opatření číslo 53 a 5416:25:39
Zde spustíte zvukový záznam23.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 202116:28:42
Zde spustíte zvukový záznam24.Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 202016:32:39
Zde spustíte zvukový záznam25.Postup statutárního města ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích16:34:18
Zde spustíte zvukový záznam26.Žádost o prominutí valorizace nájemného pro rok 2021 v objektu Krajinská 29/13, 370 01 České Budějovice (restaurace „Masné krámy“) – nájemce Budějovický Budvar, národní podnik  18:29:52
Zde spustíte zvukový záznam27.01.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 485 v k. ú. Haklovy Dvory18:38:15
Zde spustíte zvukový záznam27.02.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV v k. ú. České Budějovice 2 – BD V. Talicha (ul. V. Talicha, Čtyři Dvory) – budoucí odkoupení pozemků pod stavbou ZTV18:40:00
Zde spustíte zvukový záznam27.03.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/13 v k. ú. Ostrolovský Újezd18:41:45
Zde spustíte zvukový záznam27.04.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 620/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. U Čertíka, Nemanice)  18:44:59
Zde spustíte zvukový záznam27.05.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 1369/6 a 1369/13 v k. ú. České Budějovice 318:46:57
Zde spustíte zvukový záznam27.06.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2478/1 v k. ú. České Budějovice 318:48:46
Zde spustíte zvukový záznam27.07.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2453/1, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. U Trojice)18:50:27
Zde spustíte zvukový záznam27.08.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 305/5 v k. ú. Haklovy Dvory - pod stavbou garáže18:51:59
Zde spustíte zvukový záznam27.09.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje částí pozemku parc. č. 481 a pozemku parc. č. 501/1, v k. ú. Haklovy Dvory (Nové Dvory)19:08:14
Zde spustíte zvukový záznam27.10.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 1620/3 a parc. č. 1620/9 v k. ú. České Budějovice 2, ul. Pasovská19:14:45
Zde spustíte zvukový záznam27.11.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem čp. 1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava)19:17:26
Zde spustíte zvukový záznam28.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice19:29:19
Zde spustíte zvukový záznam29.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 29. a 31. března, 8., 12., 16., 26. a 30. dubna 202119:43:21
Zde spustíte zvukový záznam30.Prezentace projektu saunového světa a dětského zážitkového bazénu při plaveckém stadionu v Českých Budějovicích (bez podkladového materiálu)19:44:48