Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2021021 , dne 14. června 2021

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu09:02:46
Zde spustíte zvukový záznam01.Cena statutárního města České Budějovice za rok 202009:08:25
Zde spustíte zvukový záznam02.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích09:12:37
Zde spustíte zvukový záznam03.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích09:25:18
Zde spustíte zvukový záznam04.Volba člena Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště09:25:52
Zde spustíte zvukový záznam05.Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Jihočeský jazzový festival; 1/2 Maraton České Budějovice; Night Run a Avon běh České Budějovice09:34:02
Zde spustíte zvukový záznam06.Záměr vypsání veřejné zakázky na "Reklamní a propagační služby pro statutární město České Budějovice"09:38:51
Zde spustíte zvukový záznam07.Změna č. 91 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. Za Otýlií v katastrálním území České Budějovice 3 a 410:13:17
Zde spustíte zvukový záznam08.Změna č. 92 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v katastrálním území Třebotovice10:25:07
Zde spustíte zvukový záznam09.Změna č. 93 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků IV v katastrálním území České Budějovice 210:28:14
Zde spustíte zvukový záznam10.Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v katastrálním území České Budějovice 610:32:22
Zde spustíte zvukový záznam11.Změna č. 95 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I v katastrálním území České Budějovice 2, pořizované dle § 55a a 55b stavebního zákona, tzn. zkráceným postupem pořizování11:07:28
Zde spustíte zvukový záznam12.Pravidla programu pro poskytování dotací města České Budějovice na podporu kultury – víceletá dotační podpora v roce 2022 – 202311:12:31
Zde spustíte zvukový záznam13.Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2021, opatření č. 1, opatření č. 2, opatření č. 311:29:06
Zde spustíte zvukový záznam14.Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele akce "Oprava střech objektu Sportovní haly České Budějovice"11:37:16
Zde spustíte zvukový záznam15.Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové organizace11:50:44
Zde spustíte zvukový záznam16.Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace11:52:25
Zde spustíte zvukový záznam17.Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace festivalu vodní turistiky "Lodě na vltavské vodě"11:53:31
Zde spustíte zvukový záznam18.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 202011:59:49
Zde spustíte zvukový záznam19.Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Sportovní klub Pedagog České Budějovice, z. s., na úhradu nákladů pro oddíl Stolního tenisu12:01:34
Zde spustíte zvukový záznam20.Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro FBC Štíři České Budějovice, z. s., na vybudování dětského hřiště12:03:38
Zde spustíte zvukový záznam21.Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na rok 202112:09:02
Zde spustíte zvukový záznam22.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice13:04:23
Zde spustíte zvukový záznam23.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice13:06:34
Zde spustíte zvukový záznam24.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice13:07:19
Zde spustíte zvukový záznam25.Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku13:08:02
Zde spustíte zvukový záznam26.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2021 - 1. výzva13:16:40
Zde spustíte zvukový záznam27.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích13:35:13
Zde spustíte zvukový záznam28.Dodatek č. 12 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice13:37:36
Zde spustíte zvukový záznam29.Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice za rok 202013:39:11
Zde spustíte zvukový záznam30.Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 202013:42:17
Zde spustíte zvukový záznam31.Rozpočtová opatření číslo 69 až 7113:59:18
Zde spustíte zvukový záznam32.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 1714:02:32
Zde spustíte zvukový záznam33.Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Rozšíření kamerového dohledového systému města České Budějovice"14:04:33
Zde spustíte zvukový záznam34.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 202014:12:04
Zde spustíte zvukový záznam35.01.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 27, v k. ú. Haklovy Dvory 14:13:33
Zde spustíte zvukový záznam35.02.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 3453/5 a parc. č. 3453/7 v k. ú. České Budějovice 7, Děkanská pole14:14:37
Zde spustíte zvukový záznam35.03.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2671/69 v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice14:16:01
Zde spustíte zvukový záznam35.04.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 375/6 v k. ú. České Budějovice 4 v rámci stavby „Bytový dům U Šafránku, ul. U Sirkárny, parc. č. 375/6, k. ú. Č.B.4, České Budějovice“ (ul. U Sirkárny)14:26:56
Zde spustíte zvukový záznam35.05.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 375/5 v k. ú. České Budějovice 4 v rámci stavby „Bytový dům Sirkárna s administrativními prostory a provozovnou parc. č. 375/5 v k. ú. České Budějovice 4“ (ul. U Sirkárny)14:29:24
Zde spustíte zvukový záznam35.06.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 1384/3 a č. 1387/6, k. ú.  České Budějovice 3 (ul. Horní)14:29:59
Zde spustíte zvukový záznam35.07.Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2672/24 a parc. č. 2673/2 za část pozemku parc. č. 2673/3, vše v k. ú. Třebotovice14:44:58
Zde spustíte zvukový záznam35.08.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3954/1, k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné14:46:21
Zde spustíte zvukový záznam35.09.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby hrobky na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích  14:47:36
Zde spustíte zvukový záznam35.10.Dispozice s majetkem města – vzájemné darování částí pozemků parc. č. 3949/1, 3931/3, 3720/2 a parc. č. 3949/3, pod stavbou chodníků a komunikace, k. ú. České Budějovice 7, ul. Plavská  14:54:05
Zde spustíte zvukový záznam35.11.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 249/6 se stavbou garáže v k. ú. České Budějovice 1 (ul. Panská)14:55:11
Zde spustíte zvukový záznam35.12.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2992 s objektem čp. 1077, k. ú. České Budějovice 2 (J. Plachty 1077/38 – Klub seniorů)15:30:30
Zde spustíte zvukový záznam35.13.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2014/47 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj)15:32:19
Zde spustíte zvukový záznam35.14.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3355/11 v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice15:35:42
Zde spustíte zvukový záznam35.15.Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 2757 v k. ú. České Budějovice 2 (provozovna) – sídliště Máj15:36:48
Zde spustíte zvukový záznam35.16.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 419 za část pozemku parc. č. 454 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Dukelská15:39:49
Zde spustíte zvukový záznam36.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice15:40:50
Zde spustíte zvukový záznam37.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. května 2021 a 31. května 202115:47:09
Zde spustíte zvukový záznam38.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 31. 3. 202115:49:49
Zde spustíte zvukový záznam39.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 202115:54:33
Zde spustíte zvukový záznam40.Diskuse zastupitelů15:55:25