Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2021023 , dne 6. září 2021

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu09:05:27
Zde spustíte zvukový záznam01.Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích09:12:13
Zde spustíte zvukový záznam02.Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 202209:26:53
Zde spustíte zvukový záznam03.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 202010:11:21
Zde spustíte zvukový záznam04.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 202010:12:37
Zde spustíte zvukový záznam05.Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství10:14:24
Zde spustíte zvukový záznam06.Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové organizace10:27:08
Zde spustíte zvukový záznam07.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 202010:31:15
Zde spustíte zvukový záznam08.Smlouva o spolupráci při podpoře vzdělávání s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích10:33:01
Zde spustíte zvukový záznam09.Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích10:36:13
Zde spustíte zvukový záznam10.Zmocnění k předávání majetku k hospodaření školám a školským zařízením - změna usnesení zastupitelstva města č. 337/200910:36:56
Zde spustíte zvukový záznam11.Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Diecézní charitu České Budějovice10:38:37
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro poskytovatele hospicové péče v Českých Budějovicích10:46:43
Zde spustíte zvukový záznam13.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 202010:53:19
Zde spustíte zvukový záznam14.Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Okružní křižovatka Branišovská a napojení ulice Na Sádkách", "Most ev. č. CB - 013 na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny" a "Revitalizace parku Dukelská"10:55:11
Zde spustíte zvukový záznam15.Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 202110:57:54
Zde spustíte zvukový záznam16.Rozpočtové opatření číslo 111 - úprava rozpočtu 202111:07:52
Zde spustíte zvukový záznam17.Rozpočtová opatření číslo 139 až 14111:13:52
Zde spustíte zvukový záznam18.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 32 a V 3311:15:52
Zde spustíte zvukový záznam19.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2021 - Výzva 211:17:30
Zde spustíte zvukový záznam20.Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice11:21:14
Zde spustíte zvukový záznam21.Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice – individuální žádosti o prominutí nájemného11:24:16
Zde spustíte zvukový záznam22.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 241/6  v k. ú. Staré Hodějovice11:25:55
Zde spustíte zvukový záznam22.02.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2599/62 a č. 2599/66, k. ú. České Budějovice 6 (lokalita Nad Potokem, Mladé)11:32:29
Zde spustíte zvukový záznam22.03.Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemků parc. č. 492/3 a parc. č. 499/1 v k. ú. Branišov u Dubného11:46:28
Zde spustíte zvukový záznam22.04.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 (Větrná čp. 1422, sídl. Šumava – vypořádání spoluvlastnického podílu k jednotce – garáži)11:53:26
Zde spustíte zvukový záznam22.05.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 3271/7, 3271/8, 3273/7, 3273/8, 1000/3, vše v k. ú. Lhotka u Třebče a pozemků parc. č.  2762/3, 2762/4 a záměr prodeje pozemku parc. č. 2812/7, vše v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů11:54:57
Zde spustíte zvukový záznam22.06.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 2734/1, 2734/49, 2734/53, 2734/54, 2734/55, k. ú. České Budějovice 7, ZTV U Školy 2. etapa, Rožnov12:02:00
Zde spustíte zvukový záznam22.07.Dispozice s majetkem města – vzájemné budoucí darování pozemků pro stavbu přeložku silnic – 5. etapa, k. ú. České Budějovice 5 a 6, Nové Hodějovice  12:03:11
Zde spustíte zvukový záznam22.08.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1012/6 a 1012/14, k. ú. České Budějovice 7 (ul. Roudenská)12:05:22
Zde spustíte zvukový záznam22.09.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2137/157, k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Vltava, ul. Husova tř., Krčínova)12:06:34
Zde spustíte zvukový záznam22.10.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 3342 a parc. č. 3343/2 v k. ú. České Budějovice 612:08:03
Zde spustíte zvukový záznam22.11.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2755/3 a části pozemku parc. č. 2750/1 v k. ú. České Budějovice 7, ul. J. Hůlky, Rožnov12:10:24
Zde spustíte zvukový záznam22.12.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné12:12:31
Zde spustíte zvukový záznam26.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)13:04:31
Zde spustíte zvukový záznam22.13.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 552/8 v k. ú. Haklovy Dvory13:09:57
Zde spustíte zvukový záznam22.14.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 3/52, v k. ú. Haklovy Dvory 13:11:30
Zde spustíte zvukový záznam22.15.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 212/4, 212/11 a 212/24, v k. ú. České Vrbné13:12:57
Zde spustíte zvukový záznam22.16.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 411/1 v k. ú. Litvínovice – Šindlovský rybník, parc. č. 234/1 v k. ú. Třebín – Homolský rybník a parc. č. 1474/1 v k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou – Čejkovický rybník13:14:33
Zde spustíte zvukový záznam23.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice13:16:21
Zde spustíte zvukový záznam24.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. a 28. června, 2. a 19. července a 23. srpna 202113:22:00
Zde spustíte zvukový záznam25.Diskuse zastupitelů13:23:07