Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2021025 , dne 6. prosince 2021

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu09:06:27
Zde spustíte zvukový záznam01.Změna počtu uvolněných členů rady města pro výkon funkce 09:47:09
Zde spustíte zvukový záznam02.Změna č. 96 územního plánu města České Budějovice v lokalitách U řeky, Stará cesta a České Vrbné v katastrálních územích České Budějovice 2 a České Vrbné10:09:52
Zde spustíte zvukový záznam03.Zastavení pořizování Územního plánu České Budějovice10:11:27
Zde spustíte zvukový záznam24.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)13:05:17
Zde spustíte zvukový záznam04.Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  č. 2020002220 o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu "Podpora provozu Kina Kotva v roce 2021"13:22:40
Zde spustíte zvukový záznam05.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury - 2022 - 202313:24:53
Zde spustíte zvukový záznam06.Ocenění talentů v oblasti kultury v roce 202114:37:50
Zde spustíte zvukový záznam07.Zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště - Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2018001818 14:49:41
Zde spustíte zvukový záznam08.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice15:14:12
Zde spustíte zvukový záznam09.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice15:16:12
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku15:17:09
Zde spustíte zvukový záznam11.Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro Autis Centrum, o. p. s.15:20:18
Zde spustíte zvukový záznam12.Záměr vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci "Urbanistické úpravy Senovážného náměstí v Českých Budějovicích"15:24:16
Zde spustíte zvukový záznam13.Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb" a  "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa"16:26:27
Zde spustíte zvukový záznam14.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 202216:30:45
Zde spustíte zvukový záznam15.Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2023 až 202518:29:28
Zde spustíte zvukový záznam16.Rozpočtová opatření číslo 199 až 20118:45:56
Zde spustíte zvukový záznam17.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč18:47:56
Zde spustíte zvukový záznam18.01.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Vltava – ul. Jizerská, Otavská, Vodňanská)18:49:55
Zde spustíte zvukový záznam18.02.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/16, 2015/44 a 2015/45, k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj, ul. M. Horákové)  18:52:59
Zde spustíte zvukový záznam18.03.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 a v k. ú. České Budějovice 3  18:53:35
Zde spustíte zvukový záznam18.04.Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod (darování) části pozemku parc. č. 2704/21 v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů18:54:10
Zde spustíte zvukový záznam18.05.Dispozice s majetkem města – uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 2020000907 – STAVMAT STAVEBNINY, a. s.18:56:04
Zde spustíte zvukový záznam18.06.Dispozice s majetkem města – prodloužení termínu ve směnné smlouvě č. 2017000760, TJ DYNAMO, ulice E.Pittera, k. ú. České Budějovice 719:02:41
Zde spustíte zvukový záznam18.07.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2734/59 v k. ú. České Budějovice 7, ulice St. Čečka - Rožnov19:05:50
Zde spustíte zvukový záznam18.08.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1984/85, k. ú. České Budějovice 2 (u Branišovské silnice, sídl. Máj)  19:07:15
Zde spustíte zvukový záznam18.09.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2755/1 v k. ú. Třebotovice19:23:42
Zde spustíte zvukový záznam18.10.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova19:24:58
Zde spustíte zvukový záznam18.11.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2755/18 v k. ú. Třebotovice19:58:13
Zde spustíte zvukový záznam18.12.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2812/7, k. ú. Olešnice u Trhových Svinů19:59:41
Zde spustíte zvukový záznam18.13.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 4102/2, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. J. Š. Baara)20:02:14
Zde spustíte zvukový záznam18.14.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2206/44 v k. ú. České Budějovice 2, „Cyklostezka Suchomelská 2. etapa“20:03:42
Zde spustíte zvukový záznam18.15.Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 1489 v k. ú. České Budějovice 6 (loděnice) – u Malého jezu20:04:56
Zde spustíte zvukový záznam18.16.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje jednotek č. 359/1 a č. 359/2 v domě Hradební 359/12 v k. ú. České Budějovice 120:06:29
Zde spustíte zvukový záznam18.17.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2757 (pod stavbou bez čp/če), k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Máj)20:10:00
Zde spustíte zvukový záznam18.18.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 249/6 se stavbou garáže v k. ú. České Budějovice 1 (ul. Panská)20:15:42
Zde spustíte zvukový záznam19.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 15. 9. 202120:30:44
Zde spustíte zvukový záznam20.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice20:42:20
Zde spustíte zvukový záznam21.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 8. a 22. listopadu 202120:47:13
Zde spustíte zvukový záznam22.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 202221:07:46
Zde spustíte zvukový záznam23.Diskuse zastupitelů21:09:44